Content page
Nya skrifter för upphandling av konsult­tjänster – El och VVS | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Nya skrifter för upphandling av konsult­tjänster – El och VVS

Vid upphandling av konsulttjänster är det av största vikt att parterna vet vad de avtalat. Syftet med skrifterna Installationskonsultens uppdrag El och Installationskonsultens uppdrag VVS är just att hjälpa beställare och konsulter att hålla reda på vad de kommit överens om.

Meningen är att skrifterna ska vara hjälpmedel för såväl privata som offentliga beställare och underlätta bestämningen av konsultuppdragets innehåll, kvalitet samt omfattning vid upphandling av eltekniktjänster respektive VVS-konsulttjänster.

Publikationerna fungerar som checklistor och stöd vid överenskommelser inom respektive område, och blir en del av kontraktshandlingen när de förtecknas i kontraktet.

Installationskonsultens uppdrag EL respektive VVS är nyskrivna och aktuella. De ersätter El-konsultens uppdrag respektive VVS-konsultens uppdrag, som båda publicerades av Arkitekt- och Ingenjörsföretagen 1996.

De nya dokumenten har tagits fram av branschorganisationen Svenska Teknik- och Designföretagen, STD, och Svensk Byggtjänst, i samarbete med K-konsult Elmiljö AB genom Peter Larsson, samt Helenius Ingenjörsbyrå AB genom Herje Wahlberg.

Skrifterna utgör STD-företagens rekommendationer för normal kvalitet och omfattning på installationsföretagens redovisning av ett uppdrag.

Källa: Svensk Byggtjänst

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Miljö och energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *