Content page
Dags att säkra taken | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Dags att säkra taken

Alla fastighetsägare bör se över sina takskyddsanordningar för att snöskottningen skall kunna ske riskfritt och kostnadseffektivt. Anordningarna bör vara ändamålsenliga och inte enbart följa gällande bygglagstiftning.

Entreprenörföretagen representerar plåtslageribranschen och vår rekommendation är:

  • Undersök era befintliga takskyddsanordningar tillsammans med den entreprenör som sköter snöskottning och/eller service av era tak. Se till att entreprenören är ”sakkunnig” inom taksäkerhet. Läs mer om taksäkerhet och sakkunniga på www.taksakerhet.se.
  • Komplettera brister i era takskyddsanordningar oavsett om de följer gällande BBR. Brister kan bestå i exempelvis avsaknad av gångbryggor eller takstegar. Det är möjligt att er fastighet inte har krav på dessa anordningar men säkerheten och effektiviteten vid snöskottningen ökar markant om de finns.
  • Anlita alltid seriösa entreprenörer för era snöskottningsuppdrag. I vissa fall har snöskottningsentreprenader vidarelåtits i flera led och i vissa fall har det i slutändan varit svarta löner inblandade. Entreprenörföretagens rekommendation är att begränsa denna ”anbudskedja” genom att använda vår avtalsmall för snöskottningsentreprenader.

Bakgrund
Varje arbetsgivare har ett arbetsmiljöansvar för sin personal enligt Arbetsmiljölagen och gällande föreskrifter från Arbetsmiljöverket.

Boverket reglerar i sina föreskrifter, BBR, vad som krävs beträffande skyddsutrustning på taken för de som arbetar där. Tyvärr uppfyller inte dessa krav de behov som branschen bedömer nödvändiga. Den främsta orsaken är att äldre fastigheter inte omfattas av dagens bestämmelser. Avgörande för vilka krav som formellt kan ställas på taksäkerheten är vilket år fastigheten fick bygglov alternativt vilket år det gjorts en bygglovspliktig förändring av taket.

Källa: Entreprenörföretagen (EPF)

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Övrigt

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *