Content page
Prisnedgång på bostadsmarknaden | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Prisnedgång på bostadsmarknaden

Priset på bostadsrätter i Riket har stått stilla de senaste tre månaderna medan priset på villor har sjunkit med 2 procent. Under den senaste månaden har priset på bostadsrätter gått ner med 4 procent och villapriset har gått ner 2 procent.

– Vi kan nu konstatera en avmattning och prisnedgång på bostadsmarknaden både på en, tre och tolv månader. Ekonomisk oro i omvärlden tillsammans med ett historiskt stort utbud på den svenska bostadsmarknaden har lett fram till detta. Det är relativt stora regionala skillnader och Stockholms innerstad sticker ut med en liten uppgång i november, säger Lars-Erik Nykvist, VD på Fastighetsbyrån.

– Nu går bostadsmarknaden in i en lugnare fas över Jul och Nyårshelgen. Hur marknaden och priserna utvecklas efter det är mycket svårt att sia om. Faktorer som talar för en återhämtning är tal om räntesänkning och att utbudet minskat relativt mycket på många orter de senaste veckorna, t ex i Stockholm. Å andra sidan har vi en fortsatt turbulent världsekonomi som kan få stora konsekvenser även i Sverige, fortsätter Lars-Erik Nykvist.

Prisstatistik senaste månaden*, BOSTADSRÄTTER, november 2011
Statistiken baseras på försäljningen av 4 731 bostadsrätter under november 2011, jämfört med oktober 2011. Prisutvecklingen för bostadsrätter baseras på kr/m2 (kronor per kvadratmeter).

Prisutveckling 1 månadPris (kronor)
Riket– 4%20 816
Centrala Stockholm+ 1%56 172
Storstockholm– 2%33 566
Centrala Göteborg– 2%34 817
Storgöteborg– 2%23 375
Centrala Malmö– 4%19 071
Stormalmö– 2%16 183

Prisstatistik senaste månaden*, VILLOR, november 2011
Statistiken baseras på försäljningen av 2 389 villor under november 2011, jämfört med oktober 2011. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet).

Prisutveckling 1 månadPris (kronor)
Riket– 2%2 148 000
Storstockholm– 1%3 752 000
Storgöteborg– 5%3 123 000
Stormalmö– 2%2 648 000

Prisstatistik 3 och 12 månaders glidande medelvärde, BOSTADSRÄTTER
Statistiken baseras på försäljningen av 15 015 bostadsrätter under september 2011 – november 2011. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juni 2011 – augusti 2011 och tolvmånaderssiffran med september 2010 – november 2010.

Utveckling 3 månaderUtveckling 12 månader
Riket± 0%– 2%
Centrala Stockholm– 1%– 2%
Storstockholm± 0%– 2%
Centrala Göteborg– 3%– 5%
Storgöteborg– 2%– 2%
Centrala Malmö– 1%– 8%
Stormalmö– 4%– 7%

Prisstatistik 3 och 12 månaders glidande medelvärde, VILLOR
Statistiken baseras på försäljningen av 8 875 villor under september 2011 – november 2011. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juni 2011 – augusti 2011 och tolvmånaderssiffran med september 2010 – november 2010.

Utveckling 3 månaderUtveckling 12 månader
Riket– 2%– 4%
Storstockholm– 2%– 3%
Storgöteborg– 2%– 3%
Stormalmö– 3%– 6%

Prisstatistik Fritidshus
Statistiken baseras på försäljningen av 4 929 fritidshus mellan december 2010 och november 2011. Medelpriset för ett fritidshus i riket var under denna period 1 365 000 kronor, vilket är en nedgång med -1 procent jämfört med föregående 12-månadersperiod.

Siffrorna för den senaste månaden är att betrakta som preliminära då en viss eftersläpning i inrapporteringen förekommer.

Källa: Svensk Mäklarstatistik

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Fastighetsmarknad

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *