Content page
Trygghetsbostäder planeras på infarts­parkering i Stuvsta | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Trygghetsbostäder planeras på infarts­parkering i Stuvsta

På den stora infartsparkeringen vid Stuvsta station planeras för nya bostäder. Infartsparkeringen föreslås inrymmas i parkeringsanläggning i två våningar samt eventuell markparkering och bostäder innehållande trygghetsbostäder föreslås omfatta cirka 3-5 våningar. Antalet lägenheter som ryms i programområdet är beroende av hur parkering och utemiljö föreslås disponeras.

– Vår inriktning är att bygga bostäder i första hand i kollektivtrafiknära lägen och mer kollektivtrafiknära än så här kan det inte bli. I den politiska majoriteten har vi också varit tydliga med att vi vill prioritera trygghetsboenden för äldre. Därför är det här projektet väldigt viktigt, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Den nya bebyggelsens densitet, höjd, skala och utformning samt hur den förhåller sig till den omgivande bebyggelsen kommer att studeras vidare under planprocessen. Bebyggelsen avses uppföras som lägenheter i flerbostadshus uppförda i en sluten kvartersstruktur.

– Vi planerar för en modern stadslik miljö. Butiker i markplan är en möjlighet som absolut bör prövas. Men huvudprioriteringen är att få till nya bostäder och att skapa en trygg och attraktiv infartsparkering, säger Tomas Hansson.

Vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 8 december 2011 beslutades att förslaget till detaljplan ska skickas ut på programsamråd så att berörda fastighetsägare och andra intressenter kan komma in med synpunkter på förslaget.

Källa: Huddinge kommun

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bostad

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *