Content page
Den nordiska fastighets­marknaden går som tåget | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Den nordiska fastighets­marknaden går som tåget

Nu lanserar Alfred Berg en ny nordisk fastighetsfond. Stabila statsfinanser, god tillväxt och låga räntor är faktorer som just nu gynnar nordiska fastighetsbolag. Med Fastighetsfond Norden hoppas Alfred Berg kunna ta tillvara på det optimistiska läget  i den nordiska ekonomin.

Skuldkrisen i EU bidrar till att det idag råder en attraktiv svensk räntemiljö i Sverige. De flesta bedömare spår att räntenivån kommer att vara fortsatt låg. Detta tillsammans med relativt starka nordiska ekonomier, gör den nordiska fastighetsmarknaden extra intressant som investering.

”Fastighetsmarknaden fortsätter att ge god avkastning – och genom att investera i en fastighetsfond får alla möjlighet att ta del av den vinsten” säger Gunnar Lindberg, delansvarig förvaltare och teamchef för Alfred Berg Fastighetsfond Norden.

Alfred Berg Fastighetsfond Norden förvaltas av ett erfaret, nordiskt team där kärnan jobbat tillsammans sedan 2002. Ansvariga förvaltare är Johan Ågren och Gunnar Lindberg.

”Ett fortsatt bra klimat för fastighetsbolag och en hög flexibilitet gör att vi sammantaget ser Alfred Berg Fastighetsfond Norden som en intressant investeringsmöjlighet.” säger Johan Ågren, delansvarig förvaltare för Fastighetsfond Norden.

Källa: Alfred Berg Fastighetsfond Norden

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Fastighetsmarknad

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *