Content page
Välkommet skatteförslag i Ungdoms­styrelsens bostads­rapport | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Välkommet skatteförslag i Ungdoms­styrelsens bostads­rapport

Barbro Engman, förbundsordförande Hyresgästföreningen. Foto: Sune Fridell.

Ungdomsstyrelsen överlämnar idag sin årliga rapport till regeringen. Årets tema är ungas bostadssituation. Ungdomsstyrelsen slår i rapporten fast att hyresrätten har stor betydelse för unga. De uppmanar därför regeringen att omgående tillsätta den utredning som finansminister Anders Borg har utlovat, med fokus på att stärka hyresrättens ställning.

Ungdomsstyrelsen menar också att det är viktigt att frågan om balanserade villkor för olika upplåtelseformer blir en del av det utredningsuppdraget.

– Det är mycket välkommet att Ungdomsstyrelsen uppmanar regeringen att utreda skattevillkoren mellan upplåtelseformerna. Regeringen måste åtgärda den ekonomiska obalans som råder mellan hyresrätten jämfört med villor och bostadsrätter. I dag är en hyresrätt 2 000 kronor dyrare i månaden än en villa eller bostadsrätt av samma storlek, enbart på grund av en skattemässig obalans. Det är förödande för hyresrätten och för ungas möjlighet att få tag på en bostad, säger Barbro Engman, förbundsordförande i Hyresgästföreningen.

Rapporten visar även att bostadsbristen för unga blir allt värre. Andelen som bor kvar hemma hos sina föräldrar ökar och allt fler bor i osäkra boendeförhållanden.

– Det är dessvärre en bild som vi känner igen alltför väl. Vår återkommande rapport om unga vuxnas boende har visat samma utveckling sedan 1997. Idag saknar 248 000 unga vuxna, i åldern 20-27 år, bostad. Vi hoppas därför att regeringen lyssnar noga på Ungdomsstyrelsen och tar deras slutsatser på största allvar, säger Barbro Engman.

Källa: Hyresgästföreningen

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bostad

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *