Content page
Bostads­byggandet faller | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Bostads­byggandet faller


Påbörjade bostäder senaste 12 månader: 24 400 (+2 %). Trenden är svagt fallande för både småhus och flerbostadshus. Påbörjade yrkesbyggnader senaste 12 månader: 2,89 miljoner kvm (+6 %). Trenden är plan till svagt fallande.

Att bostadsbyggandet bromsar in blir allt tydligare. Efter ett mycket starkt första kvartal har antalet påbörjade bostäder fallit under både det andra och tredje kvartalet 2011 jämfört med motsvarande perioder 2010. Småhusbyggandet utvecklades väldigt svagt under det tredje kvartalet efter att hållt aktiviteten uppe hyggligt under det första halvåret. Byggandet av flerbostadshus växte starkt under det första kvartalet men har därefter fallit med omkring 30 % per kvartal. Nedgången är lika stor för bostadsrätter som för hyresrätter. Totalt har 16 900 bostäder byggstartats under de tre första kvartalet, att jämföra med 18 700 under motsvarande period 2010.

Påbörjade yrkesbyggnader (lokaler) har haft en plan utveckling under 2011. Under de tre första kvartalen har yrkesbyggandet ökat med 3,5 %. Framförallt är de de privata byggtyperna som dragit byggandet uppåt medan det offentliga byggandet fallit. Starkast växt har kontorsbyggnadet haft hittills under 2011, dock från en mycket låg nivå 2010. Svagast utveckling har trafikbyggnader samt övriga byggnader haft.

Källa: Prognoscentret

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Fastighetsmarknad

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *