Content page
Avvaktande bostadsmarknad | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Avvaktande bostadsmarknad

Under de senaste tre månaderna har genomsnittspriset för en svensk villa sjunkit med tre procent i hela riket.  Priset för bostadsrätterna har under samma period stigit med en procent. Under oktober jämför med september har villapriserna sjunkit med en procent medan bostadsrättspriserna har stigit med en procent.

– Tendensen är att priserna backar, med några få undantag. Det görs fortfarande affärer men man ska komma ihåg att vi befinner oss i en ovanligt svårbedömd världsekonomisk situation. Osäkerheten är utbredd och ingen har facit över hur det ska komma att bli. Det leder till avvaktan, så också på bostadsmarknaden i Sverige, säger Claudia Wörmann, Analysansvarig Mäklarsamfundet.

Prisstatistik senaste månaden*, BOSTADSRÄTTER, oktober 2011
Statistiken baseras på försäljningen av 4 612 bostadsrätter under oktober 2011, jämfört med september 2011. Prisutvecklingen för bostadsrätter baseras på kr/m2 (kronor per kvadratmeter).

Prisutveckling 1 månad

Pris (kronor)

Riket

+ 1%

21 554

Centrala Stockholm

– 3%

55 723

Storstockholm

± 0%

34 078

Centrala Göteborg

– 1%

35 461

Storgöteborg

– 1%

24 042

Centrala Malmö

– 1%

20 058

Stormalmö

– 6%

16 628

Prisstatistik senaste månaden*, VILLOR, oktober 2011
Statistiken baseras på försäljningen av 2 749 villor under oktober 2011, jämfört med september 2011. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet)

Prisutveckling 1 månad

Pris (kronor)

Riket

– 1%

2 299 000

Storstockholm

± 0%

4 054 000

Storgöteborg

+ 1%

3 191 000

Stormalmö

– 3%

2 939 000

Prisstatistik 3 och 12 månaders glidande medelvärde, BOSTADSRÄTTER
Statistiken baseras på försäljningen av 15 445 bostadsrätter under augusti 2011 – oktober 2011. Tremånaderssiffran är en jämförelse med maj 2011 – juli 2011 och tolvmånaderssiffran med augusti 2010 – oktober 2010.

Utveckling 3 månader

Utveckling 12 månader

Riket

+ 1%

– 1%

Centrala Stockholm

– 1%

+ 2%

Storstockholm

– 1%

± 0%

Centrala Göteborg

– 4%

– 4%

Storgöteborg

+ 1%

+ 1%

Centrala Malmö

– 4%

– 4%

Stormalmö

– 2%

– 4%

Prisstatistik 3 och 12 månaders glidande medelvärde, VILLOR
Statistiken baseras på försäljningen av 9 420 villor under augusti 2011 – oktober 2011. Tremånaderssiffran är en jämförelse med maj 2011 – juli 2011 och tolvmånaderssiffran med augusti 2010 – oktober 2010.

Utveckling 3 månader

Utveckling 12 månader

Riket

– 3%

– 3%

Storstockholm

– 2%

– 2%

Storgöteborg

– 3%

– 2%

Stormalmö

– 5%

– 5%

Prisstatistik Fritidshus
Statistiken baseras på försäljningen av 4 992 fritidshus mellan november 2010 och oktober 2011. Medelpriset för ett fritidshus i riket var under denna period 1 371 000 kronor, vilket är en nedgång med -1 procent jämfört med föregående 12-månadersperiod.

Siffrorna för den senaste månaden är att betrakta som preliminära då en viss eftersläpning i inrapporteringen förekommer.

Källa: Mäklarstatistik

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bostad

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *