Content page
Vasamuseet byggs till | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Vasamuseet byggs till

För tjugo år sedan byggdes Vasamuseet på Djurgården i Stockholm. Med plats för 1600 personer samtidigt trodde man sig ha satt ett tak med råge. Men utrymnmet börjar bli trångt. Genom en om- och tillbyggnad av museet skall man öka kapaciteten till 2000 personer och förbättra mottagandet och upplevelsen för de besökare som dagligen dyker upp från hela världen.

Hallen innanför entrén på Vasamuseet är mörk och sval och trots att det är mitt i veckan börjar golvet börjar redan fyllas med folk. Besökare från när och fjärran stannar och tittar storögt när de når räcket framför det ståtliga regalskeppet och ett sorl av röster hörs i mellan de höga betongpelarna som bär upp tak och väggar. Trots att det är mitt i veckan en dag i september strömmar besökarna till och köerna vid entrén riskerar stundvis att bli långa.

– När museet byggdes 1990 räknade man med att ta emot mellan 6-700 000 besökare per år och den siffran dubblar vi nu nästan årligen, säger Sofie Aspelin, informationschef på Statens Maritima Museer.

Långa köer och trånga passager

Totalt tar man på Vasamuseet numera emot nära 1,2 miljoner besökare per år och den stora hallen blir, trots sin enorma rymd, lätt överfylld under högsäsong. För besökaren betyder det långa köer för att komma in eller ut och trängsel kring både skepp och i utställningsområden.

– Vi har några riktiga flaskhalsar här inne i museet, bland annat vid entrén och utgången som sker genom samma dörrparti och sluss in och ut till museet så det blir ofta väldigt trångt och svårt att komma fram. Särskilt som många stoppar upp här direkt innanför dörrarna när de ser skeppet. Då blir det jättetrångt och svårt att ta sig ut, säger Sofie Aspelin.

En av de stora förändringarna som nu skall till är därför en tillbyggnad vid sidan om dagens entré. Det tidigare kapprummet byggs ut och förvandlas till separat utgång. Hit flyttas också den butik som idag ligger bortanför entrén så att den inte hindrar det övriga publikflödet.

Bättre logistik och smidigare publikflöde

– Idag ligger butiken i skymundan och många besökare missar den. Nu hamnar den mer naturligt i anslutning till utgången. Den gamla butikslokalen blir istället matsäcks- och samlingsrum för skolklasser som är en stor grupp av våra besökande och som idag inte kan dra sig undan någonstans. Vi tror att det kommer att bli en väldigt bra lösning, säger Sofie Aspelin.

Med den nya om- och tillbyggnaden får man ett naturligare genomflöde av folk samtidigt som kapaciteten vid entrén och kassan blir mer än dubbelt så stort som tidigare. På så sätt hoppas man att snabbare kunna ta emot och släppa in besökare, minska köerna till entrén och få ett bättre flöde genom hela museet.

– En annan trång passage är vid aktern på skeppet här på entréplan, fortsätter Sofie Aspelin och visar på en smal bro mellan hiss shaktet, som går mellan de sju våningsplanen, och bakre väggen av museet. -Här stoppar ofta guidade grupper för att berätta om skeppet och då blir det väldigt trångt att komma förbi.

Lösningen här blir att lägga en gångbro på bägge sidor om hissen och ta bort en av de permanenta  utställningar,  ”1628”, som ligger på ett våningsplan längre ner. Här blir istället en ”balkong” där grupper och självklart också enskilda individer, kan beundra aktern och dess skulpturer utan att stoppa upp i själva gångstråket kring skeppet.

– Det är helt enkelt en logistikfråga och något som varit ett stort problem fram till nu, säger Sofie Aspelin. Tanken är att göra hela museet mer publikvänligt och ha ett flöde som fungerar för alla våra besökare oavsett om de är grupper eller enskilda individer.

Källa: Statens Fastighetsverk

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Innemiljö/Utemiljö

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *