Content page
Nytt trådlöst säkerhetssystem | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Nytt trådlöst säkerhetssystem

FOAB AB lanserar nu X2- Wireless som är ett nytt koncept inom fastighetsövervakning som integrerar brand, vattenlarm, fukt, lås och inbrott i ett system.  X2- Wireless sköter alla larm i en fastighet via trådlös kommunikation från en centralenhet i fastigheten. Avsaknaden av säkerhetssystem kan innebära höga kostnader för fastighetsägaren vid en eventuell olycka, säger Mattias Jonsson på FOAB. Om något inträffar får både fastighetsägare och SOS alarm meddelande från X2 direkt i mobilen.

FOAB har arbetat med både utveckling och produktion av säkerhetssystem i trettio år.

– Vi har kunder inom såväl i fastighetsbranschen som industrin och arbetar även med ett fyrtiotal kommuner över hela landet, säger Mattias Jonsson försäljningschef på FOAB AB i Göteborg. Vi upplever att efterfrågan på säkra och kostnadseffektiva säkerhetssystem ökar.

Mattias Jonsson, Försäljningschef på Foab.
Med hjälp av fungerande larmsystem kan man både förhindra och förebygga uppkomsten av onödiga  olyckor som kan innebära höga kostnader. Genom att upptäcka eventuell skador i ett tidigt skede kan problemet åtgärdas innan det har hunnit bli en allvarligare skada. Säkra och välfungerande larmsystem ger dessutom både fastighetsägare och boende ger en ökad trygghet.

Bristfälliga larmsystem inte ovanligt

Många av dagens fastigheter saknar fungerande larmsystem, trots att både brand och vattenskador är väldigt vanliga. Ett vanligt exempel är brandvarnare som inte fungerar. Förmodligen beror det främst på att dagens brandlarm är väldigt dyra på grund av komplicerade installationer.

– I framtiden kommer det förmodligen förväntas att bli lag i Sverige på att det ska finnas brandvarnare i samtliga fastigheter. Det ställer höga krav på att säkerhetssystemen både är pålitliga att använda och billiga att installera. I Danmark finns redan ett lagförslag på att det ska finnas fungerande brandlarm i både fastigheter.

Många fördelar med X2 wireless

Det finns många fördelar med att använda X2-wireless. Förutom att X2 är enkel att installera är systemet även mycket kostnadseffektivt eftersom man även utnyttjar den befintliga infrastrukturen med IP-tjänster.

– Det unika med X2 är att allt finns samlat i ett system, säger Mattias Jonsson . Många känner sig osäkra inför den nya tekniken men med en ökad information om hur enkelt den fungerar och vilka fördelar som finns med att använda sig av Ip-teknik hoppas vi att fler kommer att inse vikten av att ha fungerande säkerhetssystem.

Dubbel trygghet

Varje lägenhet utrustas med larm som kommunicerar trådlöst med en centralenhet som installeras i husets källare eller annat separat utrymme.

Eftersom både fastighetsägare och SOS Alarm får information om fastigheten på mobilen, kan både fastighetsägare och lägenhetsinnehavare känna en ökad trygghet även när man åker bort.  Ytterligare en fördel med X2 är att om ett tekniskt fel skulle uppstå eller om centralenheten skulle tappa nätverkskommunikation, slutar larmen inte att fungera. Enheterna fungerar fortfarande varför sig, eftersom de är batteridrivna, säger Mattias Nilsson.

 

Christina Johnson

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER IT

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *