Content page
Svebio varnar för omreglering av fjärrvärmen | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Svebio varnar för omreglering av fjärrvärmen

Svebio avråder i ett remissyttrande regeringen från att genomföra TPA, lagstadgat tredjepartstillträde, i fjärrvärmesystemen, som föreslagits av en statlig utredning. Förslaget leder till både avreglering och ny prisreglering och bryter sönder det helhetsansvar för värmeförsörjningen som fjärrvärmeföretagen har idag.

– Genomför inte en TPA-reform i fjärrvärmen. Risken är stor att vi får samma kaos i fjärrvärmen som vi nu ser i järnvägstrafiken, med många olika aktörer och oklara ansvarsförhållanden. Det är istället viktigt att slå vakt om en modell som ger kunderna trygg värmeförsörjning och en bra grund för att bygga ut miljövänlig elproduktion,  biokraft. Det säger Svebios vd Gustav Melin.

Ettgenomförande av TPA-reformen innebär att de nuvarande bolagen delas upp i produktions-, handels- och distributionsbolag. Distributionen ska prisregleras. Den ökade administrationen måste bäras av kunderna. Det kommer bara att leda till ökade kostnader och högre priser på fjärrvärmen.

Svebio menar att fjärrvärmen redan idag utsätts för konkurrens på värmemarknaden, både av värmepumpar och av pelletspannor. Ökad användning av industriell spillvärme är önskvärd, men kan åstadkommas genom frivilliga samverkan.

 

Källa: Sveibo

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Miljö och energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *