Content page
Bostadsbrist får unga att avstå jobb och studier | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Bostadsbrist får unga att avstå jobb och studier

En färsk undersökning från If visar att många ungdomar drabbas hårt av bristen på bostäder. Tolv procent av 18 – 29-åringarna uppger att de tackat nej eller avstått från att söka jobb eller utbildning de senaste tre åren på grund av risk för bostadsbrist på arbets-/studieorten.

När människor inte kan flytta till jobb eller studier får det effekter för hela samhällsekonomin. Växande företag behöver rekrytera arbetskraft och tillgång till bostad är en förutsättning för många att kunna tacka ja till arbetet.

– Undersökningen visar att bostadsbristen har blivit ett samhällsproblem. Tusentals ungdomar tvingas varje år ge upp sin dröm om arbete eller studier på grund av bostadsbrist. Det kan bara kallas för ett gigantiskt resursslöseri, säger Daniel Claesson, pressansvarig på If.

Bostadsbristen har diskuterats i många år, men i praktiken har inte mycket hänt. Brist på bostäder hindrar unga människor att söka jobb eller tacka ja till studieplatser. Det blir också svårt att flytta hemifrån och skapa eget hushåll. I våra storstäder är bostadssituationen värst, men problemen finns överallt i landet.

Undersökningen:

”Har du någon gång under de senaste tre åren, undvikit att söka eller tacka ja, till ett arbete eller en studieplats på grund av risk för bostadsbrist på den orten?” Andel Ja-svar.

18 – 29 år 12 %

30 – 44 år 4 %

45 – 60 år 4 %

Undersökningen gjordes bland 3 554 svarande av YouGov på uppdrag av If i september 2011.

 

Källa: Försäkringsbolaget If

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Fastighetssystem

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *