Content page
Förutsägbarhet – ett måste för Stockholms bostadsmarknad | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Förutsägbarhet – ett måste för Stockholms bostadsmarknad

Vid Förra veckans Bostadsforum debatterade bland andra statssekreterare Ulf Perbo, tf landshövding Katarina Kämpe, Joakim Larsson (M), borgarråd Stockholms stad, och Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare, ett antal svåra frågor: exploateringsavtal, försäljning av kommunal mark och den brännande frågan ”vågar staten låta Stockholmsregionen växa?”. Debattörerna visade en förvånansvärd samstämmighet om vikten av förutsägbarhet, transparens och regional samverkan.

–Att få bort de kommunala särkraven på bostäder och öka förutsägbarheten i planprocessen är det viktigaste för ett effektivt och kreativt byggande, säger Elisabeth Martin, vd Stockholms Byggmästareförening. Det är först när företagen kan göra storskaliga satsningar på ny teknik som det blir möjligt med investeringar i forskning och utveckling inom exempelvis miljö och tillgänglighet.

Seminariets brandfackla kastades av statssekreterare Ulf Perbo, som menade att det är kommunernas fel att det byggs så få bostäder.

–Från byggbranschens sida välkomnar vi en öppen diskussion om varför bostadsbyggandet i Stockholm går så långsamt. Med tanke på kommunernas centrala roll, är det naturligt att fokusera på regelverken och kommunernas förutsättningar, avslutar Elisabeth Martin.

 

Källa: Stockholms Byggmästareförening

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Fastighetsmarknad

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *