Content page
NCC bygger Campus åt Örebro läns landsting | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

NCC bygger Campus åt Örebro läns landsting

NCC Construction Sverige har fått i uppdrag att bygga utbildnings- och forskningslokaler intill universitetssjukhuset i Örebro. Lokalerna ska användas för universitetets läkarutbildning och universitetssjukhusets egen forskningsavdelning. Projektet genomförs i partnering med Örebro läns landsting.

Örebro universitet behöver större lokaler för sina läkarstudenter eftersom man våren 2010 fick tillstånd att bedriva läkarutbildning. Den första kullen studenter började vårterminen 2011. Uppskattningen är att läkarstudenterna har vuxit ur befintliga lokaler efter sex terminer och behöver då flytta till de nya utbildningslokalerna. Även universitetssjukhusets egen forskningsavdelning ska hålla till i de nya lokalerna liksom universitetets forskning.

Lokalerna blir 11 600 kvadratmeter i tre våningar samt källare. De kommer att rymma bibliotek, hörsalar, kontor, restaurang, undervisningsutrymmen och laboratorier. De ska vara färdigbyggda i september 2013 och till vårterminen 2014 väntas de första studenterna kunna starta i nya lokaler.

Projektet genomförs som en samverkansentreprenad, som i NCC kallas partnering. Det är en strukturerad samarbetsform där byggherre, konsulter och entreprenörer gemensamt löser en bygguppgift. Metoden baseras på ett öppet och förtroendefullt samarbete där parternas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom projektets alla skeden. Omkring 50 personer sysselsätts i projektet.

 

Källa: NCC

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Arkitektur

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *