Content page
BostadsrättsMässan större än någonsin | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

BostadsrättsMässan större än någonsin

Bostadsrätternas höga värden triggar intresset för föreningarnas skötsel. Kunskapsbehovet resulterar i den största BostadsrättsMässan någonsin – på Stockholmsmässan 17-19 november.

På årets BostadsrättsMässa i Stockholm finns mer än 200 utställare, som visar produkter och tjänster med stor bredd för fastigheten och föreningens förvaltning. På två scener erbjuds ett 25-tal informationer och seminarier. Angelägna frågor tas upp – såsom exempelvis risker med dålig upphandling och undermåliga avtal, vem ska bära kostnaderna vid vattenskador, hur ny lagstiftning ska tvinga fram energieffektivisering, hur det allt tyngre fastighetsägaransvaret ska klaras av med lekmannastyrelser. Expertpanel finns på scen varje dag för publikfrågor.

BostadsrättsMässan är en kunskapsmässa där aktuella produkter och tjänster liksom aktuella frågor, regelverk, nya myndighetskrav och baskunskaper presenteras, analyseras och diskuteras. Mässan är ett etablerat och uppskattat forum för bostadsrättsföreningars styrelser, bostadsrättshavare och andra bostadsrätts-intresserade och har vuxit stadigt varje år sedan starten år 2000. Mässan genomförs varje år växelvis i Stockholm och Göteborg/Malmö. Sedan mässans start har branschens ”tungviktare” SBC, HSB och Riksbyggen deltagit som medarrangörer. Tillsammans representerar de majoriteten av Sveriges alla bostadsrättsföreningar och garanterar med sin långa och breda erfarenhet kvalitet i budskapen.

Bostadsrätten är ofta den boendes största förmögenhet. Värdet av bostadsrätten har särskilt i storstäderna stigit till många gånger osannolika nivåer. Bostadsrättshavare har därför blivit alltmer måna om att bostadsrättsföreningen sköts professionellt med hänsyn till både värdebevarande och utveckling. Att då på ett samlat forum få chans att hämta kunskap kring exempelvis bostadsrättens juridik, förbättrad ekonomi i föreningen, nya lösningar för fastighetens drift och produkter till underhåll har uppskattats genom åren men stärkts alltmer och inneburit uppskattad tillväxt av mässkonceptet. På årets mässa erbjuds också populär Inredningsskola vid två tillfällen med TV-profilen Mija Kinning.

Hela mässprogrammet kan hämtas på www.bostadsmassan.se.

Källa: Marknads Kommunikation

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Fastighetssystem

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *