Content page
En lugn och glad norrlännig med många järn i elden | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

En lugn och glad norrlännig med många järn i elden


Han lever, andas och arbetar med politik. Han har dessutom tre barn och hänger så ofta han kan med dem på matcher och träningar i både fotboll, dans och sång. Dessutom springer han gärna och nyligen klarade han halvmaran. Stefan Attefall, Sveriges Civil- och bostadsminister, trivs med att hålla igång både privat och i politiken.

Lugn, samlad och vänligt leende sitter Stefan Attefall bekvämt tillbakalutad i en av de gula fåtöljerna inne på sitt kontor. Rummet är ljust och luftigt och på det stora skrivbordet trängs pärmar, papper och diverse dokument med en dator och fotografier på familjen.

– Jag har alltid varit samhällsintresserad och tyckt om de frågor som rör samhället, säger han.  Jag tycker det är fascinerande att få vara med och påverka och genomföra saker. Arbetet som bostadsminister är en stimulerande uppgift med roliga ämnesområden där jag känner att jag kan göra en insats.

Det första Stefan Attefall såg till att påverka när han blev landets bostadsminister var att för enskilda husägare driva igenom avskaffandet av den obligatoriska byggfelsförsäkringen för den som bygger i egen regi. Visserligen en fråga som redan tagits upp till diskussion i regeringen, men som länge varit en hjärtefråga för Stefan Attefall och som han kunde vara med och ge en sista ”knuff”.

En annan viktig fråga är ett gott förvaltarskap och hur man använder det i politiken. Stefan Attefall menar att bostadspolitiken drabbats en hel del av både konjunktursvängningar och tröghet kring många politiska beslut och det är något han lägger stor vikt vid att försöka förändra:

– Jag  anser att vi måste bygga system som uppmuntrar människor att vara delaktiga och tänka långsiktigt. Bygger vi bostäder måste det vara i syfte att de skall stå under lång tid, säger han. Nu är man inne på återinföra subventioner vid bostadsbyggande men det tror jag inte på. Risken är att man anpassar ett byggprojekt så att det skall få bidrag istället för att tänka långsiktigt produktionsmässigt.

Trots att han i just denna fråga har många som tycker tvärt om märks det tydligt att Stefan Attefall inte är någon man sätter sig på. På sjungande norrländska förklarar han att det inte bara är ”vi politiker” som måste göra en insats. Kommuner, tjänstemän, byggherrar och fastighetsägare måste alla vara med och bidra till ett ökat och bättre byggande och bostadsbestånd.

– Här måste vi skapa bättre förståelse hos de inblandade. Jag brukar dra en parallell till bilindustrin där tillverkarna gör standardiserade komponenter som man sen sätter ihop till unika bilar. I byggbranschen gör vi tvärt om. Där kan vi lära oss bilindustrins tänkande. Att bygga standardiserat och sedan lägga till den där sista touchen som gör att lägenheten känns unik. Sånt pressar kostnader.  Detta leder till att byggföretagen kan bygga mer industrialiserat. Lär sig ett företag att bygga effektivt i en kommun bör man försöka implementera det i nästa kommun – man måste inte uppfinna hjulet varje gång. Sedan måste vi även titta på planprocess och exploateringsavtal och kommunala tekniska egenskapskrav för att förenkla och förbättra byggandet.

Fler alternativ på bostadsmarknaden

När det gäller förbättrat boende för äldre påpekar han att det där måste finns ett samarbete mellan bostads- och äldreministern. Genom att hitta bra och fungerande bostadslösningar för både dagens och framtida seniorer får man också loss bostäder för övriga intressenter på bostadsmarknaden.

– Vi behöver bra seniorboende som de äldre kan flytta till och bo kvar i länge. Att få loss lägenheter som seniorerna flyttar från ger ju fler lediga lägenheter för den övriga befolkningen att dra nytta av. Men då gäller det som sagt att det finns alternativ att flytta till för seniorerna. Men där finns ju extrakostnader som gemensamhetslokaler och så vidare och där tycker jag att vi behöver ett regelverk för hur ett sådant boende skall se ut.

Och återigen handlar det om samarbetet menar han. Olika kommuner har olika förutsättningar och därför är ett samarbete över kommungränserna och mellan byggherrar och fastighetsägare en förutsättning. Något som på många håll är på gång bland annat genom regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar, som drivs av Hjälpmedelsinstitutet.

I övrigt anser Stefan Attefall att byggande och olika boendeformer på marknaden behövs i alla former. Hyresrätter och bostadsrätter i exklusivare eller billigare former är alla viktiga för att det skall blir ett flöde av bostäder och en fungerande bostadsmarknad.

– Hyresrätten fungerar ju sämst här i Stockholm och det skall man bemöta dels med nybyggande och dels genom ett effektivt användande av det befintliga beståndet. Och även om du bygger något som bara vissa kan ha råd med så kan det frigöra billigare bostäder. Sen finns det ju skolexempel på boenden där man försökt pressa priserna som jag vet att bland annat ”jag vill ha bostad .nu” och Stockholmshem arbetat med. Det behöver marknaden mycket mer av, säger Stefan Attefall och fortsätter:

– Där tycker jag att de ansvariga som kommunala och privata bostadsbolag måste våga pressa priserna för att få en färdig produktion. Vi har nu sedan den 2 maj 2011 en ny plan- och bygglag som innebär en del förenklingar och som ska leda till kortare planprocesser.  Kan man korta planprocesserna blir det billigare.

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Fastighetssystem

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *