Content page
Andra utlysning EFFSYS+ – Resurseffektiva kyl- och värmepumpssystem | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Andra utlysning EFFSYS+ – Resurseffektiva kyl- och värmepumpssystem

Sedan den första utlysningen inom EFFSYS+ har 13 stycken projekt beviljats medel. Intresset från industrin har varit stor – totalt är 95 företag inblandade i projekten i olika utsträckning.

Nu öppnar styrelsen för EFFSYS+ upp för en andra utlysningsomgång och välkomnar företag och forskningsinstitutioner att inkomma med ansökningar med stor potential inom området kyl- och värmepumpteknik.

Till denna utlysning har styrelsen beslutat om att omkring 7 miljoner kronor av Energimyndighetens medel kan fördelas till lovande projekt. Speciellt intresse har riktats mot projekt inom nya tillämpningsområden och projekt med internationell anknytning. Styrelsen har också beslutat att särskilt premiera projektansökningar med kontant motfinansiering.

De kompletta ansökningshandlingarna ska vara sekretariatet tillhanda senast den 11 januari 2012. För mer information om utlysningen, besök programmets hemsida www.effsysplus.se

EFFSYS+ är ett fyrårigt forskningsprogram där budgeten för perioden är 88 miljoner kronor, varav Energimyndigheten bidrar med 36 miljoner, resten är insatser från företag. Programmet ska bidra till att den svenska industrin för kylteknik och värmepumpar fortsätter att utvecklas och dess konkurrenskraft stärkas, såväl nationellt som internationellt.

 

Källa: SVEP

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Miljö och energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *