Content page
150 miljoner kronor till bullerskydd längs Nynäsvägen | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

150 miljoner kronor till bullerskydd längs Nynäsvägen

Trafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M)

Vid sammanträdet den 17 oktober fattade Stockholms stads kommunfullmäktige beslut om bygge av det efterlängtade bullerskyddet längs med Nynäsvägen i södra Stockholm till ett värde av 150 miljoner kronor. Bullerskydd längs med Nynäsvägen är något som under många år varit efterfrågat av boende och näringsidkare i området. Stockholms stads trafikborgarråd Ulla Hamilton (M) kommenterar ärendet.

– Att prioritera ett bygge av bullerskydd längs Nynäsvägen har varit en fråga som dragits i långbänk under ett antal mandatperioder. Det känns därför mycket bra att vi nu tar ännu ett steg på väg mot ett färdigställt bullerskydd, säger Stockholms stads trafik- och arbetsmarknadsborgarråd Ulla Hamilton (M).

– När vi fortsätter att bygga ut Stockholms stad och förtäta stadsdelar är det viktigt att stadsmiljön vårdas. Enskede är en stadsdel med många positiva värden, men samtidigt har boende fått utstå en mycket bullrig utemiljö vid Nynäsvägen. Det nya bullerskyddet ska bidra till en bättre boende- och stadsmiljö för Enskedeborna, säger trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M).

I samband med planeringsarbetet inför uppförandet av det efterlängtade bullerplanket längs med Nynäsvägen i Enskede i Södra Stockholm planerar trafik- och renhållningsnämnden för ett antal cykelfrämjande åtgärder utmed vägen. I dagsläget beräknas dessa cykelåtgärder omfatta investeringsutgifter om cirka 23 miljoner kronor och de beräknas genomföras under 2012.

Bakgrund:
Den 25 augusti 2011 godkände trafik- och renhållningsnämnden genomförande av bullerdämpande åtgärder längs med Nynäsvägen genom Gamla Enskede om 150 mnkr.

Genomförandebeslutet innebär genomförande av bullerskyddsåtgärderna. Genomförandebeslut om cykelåtgärderna planeras till senare under hösten 2011. Orsaken till detta är enligt nämnden att bullerskyddsåtgärderna kommit längre i projekteringen samt att det är långa leveranstider av bullerskyddselementen, eftersom de måste specialbeställas.

Det planerade bullerskyddet som trafik- och renhållningsnämnden fattat beslut om innebär en tremeter hög skärm direkt intill Nynäsvägen. Det bedöms väsentligt förbättra bullernivåerna för de boende längs med Nynäsvägen och sänka bullernivåerna i bostäderna.

Trafik- och renhållningsnämnden beräknas fatta beslut om dessa cykelåtgärder under hösten 2011. I dagsläget beräknas cykelåtgärderna omfatta investeringsutgifter om cirka 23 mnkr och beräknas genomföras under 2012, dock med förbehållet att dessa åtgärder inte försenar uppförandet av bullerskyddet.

Källa: Moderaterna i Stockholms stad

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Innemiljö/Utemiljö

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *