Content page
Vinnare av Framtidens Studentbostäder utsedd | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Vinnare av Framtidens Studentbostäder utsedd

Vinnare av SGS Studentbostäders koncept- och entreprenadtävling ”Framtidens Studentboende” har utsetts. Segrande ur tävlingen gick Piteåbaserade Lindbäcks bygg tillsammans med arkitektbyrån White från Göteborg.

 

SGS Studentbostäder har av sin branschorganisation Studentbostadsföretagen haft i uppdrag att arrangera den återkommande studentbostadskonferensen StudBo, i år kallad StudBo11 med tema ”Framtidens Studentboende”.

– Som en del av uppdraget beslutade vi att tillsammans med Studentbostadsföretagen utlysa en koncept- och entreprenadtävling för ”Framtidens Studentboende” där det vinnande förslaget skulle erbjudas att uppföra projektet i enlighet med programmets regler, säger Mats Odersjö, VD på SGS Studentbostäder.

– Åtta intressanta, realistiska och mångsidiga förslag till utformning av studentbostäder lämnades in och vid bedömningsarbetet av förslagen lades väsentligt vikt vid att det var de ekonomiska realiteterna och gällande regelverk som i hög grad skulle styra möjligheterna till att mera framtidsinriktat och fantasifullt kunna flytta fram gränserna och pröva nya lösningar för framtidens studentbostäder, säger Magnus Bonander, Fastighetschef på SGS Studentbostäder.

– Till uppgiften har vi också en tillgänglig tomt med unika kvaliteter, men också med speciella krav på hänsyn till omgivning och samhällets riksintresse, varför möjligheter till generalitetet och en konceptuell utformning har begränsats, fortsätter Magnus Bonander.

Tre av de åtta förslagen gick vidare till final och vid konferensens genomförande den 21 – 22 september tillkännagavs vinnaren – Lindbäcks Bygg AB. Deras förslag, vilket utarbetats tillsammans med White Arkitekter, har valts av en enhällig bedömningsgrupp och jury med motiveringen:

”Ett intressant, självständigt och mångsidigt förslag, som väl utnyttjar tomtens förutsättningar. Byggnads-volymerna har ett drag av de befintliga äldre byggnaderna i modern tolkning. Speciellt fasaden mot älven, genom sitt nedbrutna och varierade uttryck, är tilltalande och kan bli en tillgång för området. Lägenheterna är vällösta, från den minsta till den största och de föreslagna gemensam¬ma ytorna i utsiktslägen har alla förutsättningar att bli en unik tillgång för de boende. Förslaget har en stark konceptidé och kan säkert i det kommande detaljplanearbetet bearbetas i omfattning och detaljer utan att förlora sin originalitet. Förslaget uppvisar dessutom den absolut bästa ekonomiska genomförbarheten.”

– För oss är det ett erkännande, ett kvitto på att våra industriella byggmetoder står sig i den hårdaste konkurrensen, säger Stefan Lindbäck, VD på Lindbäcks. Styrkan i vårt förslag är mötet

mellan rationell, kostnadseffektiv produktion och visionär, funktionellt genomarbetad gestaltning, fortsätter Wilhelm Risberg, vice VD på Lindbäcks.

– Vi är mycket stolta och glada över att på kort tid ha kunnat genomföra tävlingen med tävlingsbidrag som överlag har hållit hög kvalitet och kreativa lösningar. Nu ser vi fram emot att tillsammans med Lindbäcks arbeta vidare för att realisera det vinnande förslaget och tillskapa nya studentbostäder till gagn för Kunskapsstaden Göteborg och dess studenter, säger Mats Odersjö.

 

Källa: Studentbostadsföretagen

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Arkitektur

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *