Content page
”Världens viktigaste bok” | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

”Världens viktigaste bok”

–Boken bjuder kanske inte på världens bästa dramaturgi eller språkdräkt. Men vårt referensverk AMA beskriver hur man bygger allt från dagis och hyreshus till motorvägar och fabriker. Referensverk AMA beskriver hur man bygger ett bra samhälle. Därför presenterar vi den på årets Bokmässa som ”Världens viktigaste bok”.

 

Det säger Erik Kalmaru, marknadsansvarig på Svensk Byggtjänst, som står bakom AMA – Allmän Material- och Arbetsbeskrivning.

I den svenska byggbranschen är det sedan många år tillbaka vedertaget att hänvisa till texterna i AMA som föreskrifter i byggtekniska beskrivningar. Detta förtydligar och förenklar kommunikationen mellan aktörerna inte minst i projekterings- och upphandlingsskedena.

AMA finns för husbyggnad, anläggningsbyggnad och för installationer (el, vvs och kyl) och är tillgänglig både i bokform och som webbtjänst. Innehållet uppdateras i varje del vartannat år.

Sätter stopp för fusk

– De tekniska beskrivningstexterna i AMA är beprövade och bedömda av specialister. Genom att använda dem i kommunikationen genom hela byggprocessen och i genomförandet blir det rätt slutresultat. Vi får ett välbyggt samhälle, säger Erik Kalmaru.

Han menar att det är angeläget att kunskapen om AMA sprids och att nya generationer i byggsektorn fortsätter att använda referensverket.

– Med AMA slipper man byggfusk och byggnader och anläggningar som inte håller måttet. AMA hänger också med i utvecklingen genom att vi t.ex. tar fram nya webbverktyg för att hantera beskrivningstexterna.

– Ju fler som blir medvetna om vikten av att använda AMA när man bygger desto bättre!

 

Källa: Svensk Byggtjänst

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Arkitektur

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *