Content page
HSB årets energirådgivare | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

HSB årets energirådgivare

HSB utses till Årets energirådgivare av föreningen Energirådgivarna. Motiveringen är att HSB med sin landsomfattande tågturné HSB Klimattåget under 2010 visade på nya sätt att nå ut med kunskap om energi och hjälpa bostadsrättsföreningar att komma igång med energisparåtgärder

 

Juryns motivering till att utse HSB till Årets energirådgivare:

“HSBs innovativa grepp att med sin tågkampanj skapa större uppmärksamhet och med sin uppföljande information om energiåtgärder visat hur man kan nå ut med ett budskap i ett vittförgrenat nät av många bostadsrättsföreningar över hela landet. Sättet, att inte bara skapa medvetenhet och kunskap utan att också ta steget över i åtgärder, manar till efterföljd.”

Föreningen Sveriges energirådgivare är en ideell förening som arbetar för ett effektivt och rationellt utnyttjande av energi med så låg miljöpåverkan som möjligt. Bland de 500 medlemmarna finns energikonsulter, VVS-konsulter, kommunala energirådgivare samt ett antal företag.

 

Källa: HSB Riksförbund

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Miljö och energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *