Content page
Alla vill väl bo bra på äldre dar? | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Alla vill väl bo bra på äldre dar?

Bo bra tag

Sommaren 2010 fattade regeringen beslut att ge Hjälpmedelsinstitutet uppdraget att leda ”Bo bra på äldre dar” och att stimulera kommuner till nytänkande av boendefrågor för äldre fram till 2012. Med nätverksbyggande, projektstöd och arkitekttävlingar är arbetet i full gång.

Kreativitet och nytänkande är de två nyckelord som i huvudsak beskriver de projekt och idéer man genom ”Bo bra på äldre dar” vill få igång runt om i landets kommuner. Tanken är att skapa intresse för och stimulera till nya idéer om funktionella bostäder och boendemiljöer för äldre.

-Bara några få procent av människor som är 65 plus bor i särskilt boende. Det gäller framförallt personer som har demens eller omfattande funktionsnedsättningar och sjukdomar, säger Tomas Lagerwall, samordnare för Bo bra på äldre dar.

-De allra flesta bor i ett eget boende, ofta ett litet hus eller en större lägenhet och vi räknar med att hälften av alla äldre egentligen har ett mindre lämpligt boende t.ex. för att det inte är tillgängligt. Där har vi en jätteutmaning!

Alltför få tillgängliga bostäder för äldre

Han förklarar att det per idag finns alltför få bostäder som är anpassade till äldres behov och det är här man genom regeringsuppdraget vill uppmuntra till utveckling. Det gäller i första hand i kommuner, men också bland byggföretag, entreprenörer och bostadsföretag.

-Vi hoppas skapa intresse för ett tänk där man ser äldre som den potentiella marknad de faktiskt är. Att byggföretagen, både kommunala och privata, tänker till inför kommande renoveringar, ombyggnationer eller nybyggen. Men vi måste också titta på det ordinarie boendet där de allra flesta bor och kommer att bo.

16 kommuner har fått stöd till förstudier för att ta reda på vilka tankar och önskemål som finns hos dagens och framtidens seniorer; Hur ser boendesituationen ut idag? Hur vill dagens äldre bo? Hur vill blivande pensionärer bo? Vad tycker anhöriga? Vilka tankar och önskemål har personal i hemtjänst eller på vård- och omsorgsboenden? Och inte minst hur ser bostadsbeståndet ut i kommunen?

Tomas Lagerwall

Tomas Lagerwall är samordnare för Bo bra på äldre dar.

-Vi vill plocka upp en mångfald av idéer och skapa bättre bostäder och boendemiljöer för äldre, fortsätter Tomas Lagerwall. Och vi vill försöka uppmuntra äldre att tänka till i förväg hur de vill ha det under sin ålderdom. Närhet till vänner, gemenskap, infrastruktur och så vidare är ofta viktigt för äldre. Då kan vi göra bostadsföretagen medvetna om att det är värdefull marknad med trygga kunder som blir boende länge

 

Ett tillgängligt samhälle

Dock finns ett problem. Dagens generation seniorer är både självgående och i god form och som inte alltid bekymrar sig om framtiden tills något händer och de inte klarar sig själva längre.

-Många se det traditionellt som kommunernas ansvar att se till att det finns funktionella boenden för de äldre, men där har vi ett gemensamt ansvar i hela samhället. Framför allt behövs fler hyresrätter där de äldre hyresgästerna kan få hjälp med att byta glödlampor och sköta om fastigheten. Det behövs bra tillgänglighet fysiskt, som hissar, stora badrum och dörröppningar som klarar en rullstol, säger Tomas Lagerwall. Men det finns också ett behov av en IKT-teknik där man kan ha en tvåvägskommunikation, ex via TV:n där man kan få kontakt med sin sköterska eller läkare och se varandra trots distans.

Ytterligare behov menar han, är senior- och trygghetsbostäder där man kan erbjuda gemensamma lokaler, möjlighet till tillgänglig personal och sociala aktiviteter.

Samarbete över kommungränserna

Men inte minst behövs en samverkan mellan olika parter för att få det att fungera. Och där har man i ”Bo bra på äldre dar” påbörjat ett projekt där ett 20 tal kommuner engagerats för att bilda fyra geografiskt indelade nätverk där övriga kommuner kommer att bjudas in. Tanken är att öka samverkan inom och mellan kommunerna. Genom nätverken vill man bygga upp kompetens kring bostäder och boendemiljö för äldre samt underlätta ett strategiskt arbete med boendefrågor för äldre. Dessutom pågår i fem kommuner arkitekttävlingar för bra bostäder och boendemiljö för äldre

-Jag skulle vilja säga att det är en mångfald av lösningar på gång runt om i landet och man har en kraftigt ökad medvetenhet om att det behövs samverkan mellan olika parter för att det skall fungera. Alla behövs… kommunens sociala och tekniska sektor, och det privata näringslivet.

Katarina P Nielsen

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Fastighetsmarknad

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *