Content page
Studie om miljonprogrammets invånare | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Studie om miljonprogrammets invånare

Bokomslag Backa Röd

När Ola Nylander och Anna Braide Eriksson anlände till Backa Röd bar de på en hel del förutfattade meningar. Deras målsättning var att undersöka var i arkitekturen som haken fanns – de hade ju hört om bilar som brann och om ungdomar som slogs med polisen. Men Nylander och Braide Eriksson möttes varken av aggressivitet eller särskilt mycket missnöje. Istället träffade de mer eller mindre nöjda boende som trivdes med de bilfria gårdarna, det naturnära läget och grannarna.

På grund av det faktiska förhållandena har författarna av studien till stora delar en konfrontation med de generella fördomar som finns om miljonprogrammet och dess invånare.
”Problemet för Backa Röd ligger främst i den allmänna sociala nedvärderingen av miljonprogramsområdena. /…/ Lyckas man montera ned de egna fördomarna upptäcker man kvaliteterna i Backa Röd och andra miljonprogramsområden” konstaterar de.

”Nya svenskar – så använder vi våra bostäder” inleds med en presentation av bostadsområdet Backa Röd samt av studiens metod och frågeställningar. Därefter återges utdrag ur intervjuerna med de boende. Författarna avslutar boken med en sammanfattande diskussion med analys och slutsatser.

Källa: Svensk Byggtjänst

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Miljonprogrammet

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *