Content page
Ny sektion för styr och regler inom Belysnings-branschen | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ny sektion för styr och regler inom Belysnings-branschen

Magnus Fransell Belysningsbranchen

Belysningsbranschen är huvudorganisation för Sveriges tillverkare och importörer av ljuskällor, belysningsarmaturer och komponenter. Branschföreningen är uppdelad i olika sektioner som representerar de viktiga produktgrupperna inom belysning. En ny sektion för styr och regler har nu bildats.

Etableringen av en ny sektion i Belysningsbranschen har varit på tal under en längre tid och sedan i mitten av augusti är den verklighet. Belysningsstyrning är på stark frammarsch, inte minst tack vare den mycket stora energisparpotential som den här typen av produkter erbjuder idag. Den nya sektionen, Styr- och reglergruppen, för leverantörer av styr- och reglerutrustning för belysning, känns därför som ett riktigt steg i det framtida arbetet för att minska på energianvändandet.
-Vi har känt ett behov för just styr och regler eftersom det är ett område med enorm potential, säger  Magnus Frantzell, VD, Belysningsbranschen. Vi vill att all belysning som installeras skall vara möjlig att dagsljus- och närvaroreglera. Genom att gå från manuellt system där man tänder och släcker själv till att gå till automatisk reglering via närvarosensorer kan man spara mellan 50 – 70 procent i energi och det anser vi är något man måste börja reglera i Sverige.

 

Danmark som förebild

Han berättar att man i Danmark, som organisationen haft som förebild, sedan länge har sådana krav. Vid alla nybyggnationer eller renoveringar av fastigheter måste samtliga rum med dagsljus ha reglermöjligheter för detta och alla rum skall ha möjlighet att närvaroregleras.
-Det handlar om att installera en liten sensor som känner av att det är rörelser i rummet eller en ljussensor som känner av dagsljus. Kostnaden är inte särskilt hög. Kanske några hundralappar dyrare än manuell reglering, säger Magnus Frantzell. I relation till vad man sparar in i energikostnader på sikt tjänar man in en sådan installation väldigt fort.

 

Framtida krav på energisparande belysning

Och möjligheterna är många. På marknaden finns flera system som enkelt kan installeras och användas; dels integrerat i själva armaturen eller mer centrala system men en sensor som styr en grupp armaturer som kopplats samman.
– Det är många som vill ha en ”speaking partner” när det gäller ljusreglering så införandet av den nya sektionen har mottagits positivt. Förutom ett krav på reglering, som vi hoppas få igenom inom ett år, pratar vi också mycket om hur reglerknappar skall samarbeta med armatur. Dessutom vill vi i en framtid ha möjlighet att ställa krav på att belysning är energibesparande så långt det är möjligt, avslutar Magnus Frantzell.

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Miljö och energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *