Content page
Biomedicum – ett forskningscentrum i världsklass | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Biomedicum – ett forskningscentrum i världsklass

Biocentrum

Akademiska Hus Stockholm AB (AHS) och Karolinska Institutet (KI) ska uppföra ett nytt forskningscentrum, Biomedicum, på Karolinska Institutet i Solna. Biomedicum ska samla huvuddelen av den experimentella forskningen inom KI och ge förutsättning för verksamhetens framgång.

Forskningscentrumet planeras bli ca 70 000 kvm och fungera som arbetsplats för runt 1500 anställda såsom molekylärbiologer, neuroforskare och fysiologer.

Fokus på samarbete

I modern forskning krävs en allt större samverkan mellan forskare från olika institutioner. Den strategiska placeringen av Biomedicum nära Nya Karolinska Sjukhuset (NKS) ger ökade möjligheter till utbyte av såväl forskning som värdefull utrustning och funktioner.

 

Förmedla förståelse till de inblandade

Även Tyréns del i projektet fokuserar på samarbete och en tät samverkan mellan både projektörer och produktion. I rollen som PIO, Project Information Officer, kommer Tyréns aktivt att hjälpa till att styra projektets processer och leda organisationen i informationshantering och objektsbaserad 3D-projektering.
En viktig framgångsfaktor är att förmedla en förståelse för hur varje aktör i projektet kan bidra till slutresultatet. Bland annat kommer vi att göra en inventering av respektive konsults möjlighet att skapa nytta med BIM (Building Information Modelling).
Tyréns uppdrag sträcker sig från programhandling under hösten 2011 fram till bygghandling som ska vara färdig våren 2014. Beräknad inflyttning i Biomedicum sker under 2017.

 

Källa: Tyréns

 

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Arkitektur

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *