Content page
Tryggare boende med kameraövervakning | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Tryggare boende med kameraövervakning

Norra biskopsgården utebelysning

En utvärdering av Bostadsbolagets insatser, där kameraövervakning ingår som en del, visar att hyresgästerna i bolagets område i Norra Biskopsgården i Göteborg är nöjda. Bränder och annan skadegörelse har minskat betydligt och området är lugnare.

2009 var ett oroligt år i Norra Biskopsgården. Omfattande bränder i miljöhus och utbrunna bilar gjorde att hyresgästerna kände stor otrygghet. I samråd med de boende ansökte och beviljades därför Bostadsbolaget tillstånd för kameraövervakning kring de åtta gårdarna.
– Det har blivit mindre brott och kamerorna har till och med varit till hjälp vid några brott som trots allt har begåtts. Dessutom är det väldigt bra i preventivt syfte. Folks medvetenhet om att det finns kameror vid parkeringsplatser och miljöhus gör bara det att det blir lugnare, säger Christer Tobisson, boendeutvecklare Bostadsbolaget.
-Visserligen kan ju problemen flytta någon annanstans men vi vill försöka undvika att det drabbar våra hyresgäster och då måste de platser där de rör sig kännas trygga.

Unikt tillstånd

Han berättar vidare att det tillstånd man fått av Länsstyrelsen är unikt. Just att ha kameraövervakning i ett bostadsområde tror han att man än så länga är ensamma om i Sverige och på

pekar vida

Christer Tobisson

ChristerTobisson är överraskad över den positiva responsen och nöjd med resultatet av att sätta upp övervakningskameror i bostadsområdet.

re att det är viktigt att man inte inskränker i de boendes integritet. Kamerorna som används i Norra Biskopsgården är automatiskt ”m

askade” och man kan inte se trottoarer, fönster, balkonger på några av husen som ligger i anslutning till de parkeringar och miljöhus där kamerorna är placerade.
-Där är Länsstyrelsen med och styr väldigt noggrant och i den enkät vi gjort bland hyresgästerna är det bara ett fåtal som tycker att vi inte har med deras liva att göra. Men vi ser inget problem med det eftersom man ändå maskar av och inte ser in i lägenheter och balkonger.

Enkät till hyresgästerna

I enkäten till de hyresgästerna som har bilplats eller garage i området visade det sig att 8 av 10 ansåg att tryggheten påverkats positivt nu när ett halvår gått. Närmare 8 av 10 upplevde att skadegörelsen minskat.
–På sätt och vis är jag förvånad över hur stort det positiva gensvaret var men det är ju tydligt att man känner sig mycket tryggare än tidigare, säger Christer Tobisson. Dessutom har vi gjort mycket annat arbete kring att öka trygghet i bostadsområdet vilket är nödvändigt om vi skall kunna behålla våra hyresgäster.

Fler insatser för ökad trygghet

Insatserna för ökad trygghet sker i samverkan med andra fastighetsägare, stadsdelsförvaltning, räddningstjänst, polis och många andra. Exempel på åtgärder är mötesplatser och kraftigt förbättrad belysning och mycket annat. Också polisen är mycket nöjda och pekar på den förebyggande effekt som både deras ökade närvaro och kamerorna har:
– Nu rycker vi ut på rätt saker och kan lägga våra resurser där de bäst behövs, säger Tony Olsson, gruppchef för polisen i Biskopsgården. Antalet händelser som vi måste skicka ut polisbilar till har minskat och antalet brott som klaras upp är fler.

I november 2010 kompletterades Bostadsbolagets trygghetsarbete med kameraövervakning och nu när omkring ett halvår gått har en enkät skickats ut bland hyresgästerna. Totalt omkring 450 enkäter skickades ut och 117 personer besvarade den. Totalt har man satt upp 15 kameror varav sex fasta finns på miljöhusen och nio rörliga i fyra olika vinklar vid parkeringsplatser i området.

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Säkerhet

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *