Content page
Sveriges största bevakningssystem för Skolor | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Sveriges största bevakningssystem för Skolor

Bevakningen på skolgårdarna sker med termosensorer och kallas Skolbevakaren. Detta system har prövats på en rad skolor i Stockholmsområdet sedan vintern 2009 med ett gott resultat.
– Skolbevakaren har bidragit till att vi har fått ner skadegörelsen på våra skolor och även minskat antalet bränder. Kostnaderna för skadegörelse har mer än halverats sedan 2009, säger Olle Åberg, regionchef på SISAB.

SISAB arbetar aktivt med att minska skadegörelse och bränder på sina skolor och i det arbetat är Skolbevakaren en viktig del. Skolbevakaren detekterar och analyserar ständigt vad som händer i det bevakade området. Vid misstänkta aktiviteter skickas en väktare ut till området. Systemet är uppbyggt så att det inte går att identifiera vem eller vilka personerna som är på skolgården, utan syftet är att upptäcka personer som bedöms kunna göra någon åverkan på skolan – innan det har skett.
– För oss är det en viktig aspekt – att stoppa skadegörelsen innan den sker, istället för att sätta fast gärningsmännen i efterhand när skadan redan är skedd, säger Olle Åberg.
För Mindmancer betyder upphandlingen att företaget befäster sin position på mjuk bevakning på skolor. Mindmancers VD Johnny Berlic tror också att det kommer att leda till att ytterligare skolor kommer att välja deras lösning.
– SISABs upphandling hade omfattande krav. För att möta dessa har vi tagit fram konceptet ”Mjuk Bevakning” som är designat för professionella fastighetsförvaltare och säkerhetssamordnare på kommuner. Resultatet är en extremt kostnadseffektiv lösning per bevakad kvadratmeter vilket ger stora ekonomiska fördelar för våra kunder. Det är bara att titta på denna upphandling. SISAB bevakar 51 fastigheter för ett pris som en kommun ofta betalar för två till tre skolor med traditionell bevakning, säger Johnny Berlic.

 

Källa: SISAB

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Säkerhet

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *