Content page
Från 0 till 11 100 förvaltade lägenheter på ett halvår | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Från 0 till 11 100 förvaltade lägenheter på ett halvår

Mikael och Anders

Planerna för det som skulle bli Willhem började ta form tidigt 2010. Efter att ha varit VD på alltifrån kommunala till privatägda och noterade bolag hade Mikael Granath lämnat bostadsfastighetsbolaget Din Bostad när det blivit utköpt från Stockholmsbörsen. Efter ett tag började idén om ett stort nationellt bostadsbolag ta form.

– Med många års erfarenhet av fastighets- och bostadsbranschen var jag övertygad om att det fanns ett behov av ett sådant bolag och jag bedömde också att det skulle vara intressant för institutionella placerare, säger Mikael Granath, VD på Willhem.

– Vid sidan av allmännyttan finns det i Sverige väldigt få riktigt stora och långsiktiga fastighetsägare med fokus på bostäder. De privata aktörer som finns är lite förenklat antingen små och långsiktiga eller stora och kortsiktiga. Sedan finns det självklart undantag, men de är inte så många, säger Mikael Granath.

11 100 lägenheter
Resultatet blev Willhem, ett bostadsfastighetsbolag som från starten har 11 100 lägenheter i tillväxtorter i södra och mellersta Sverige. Ägare är Första AP-fonden.

– Historiskt sett har bostadsfastigheter visat sig vara en långsiktigt trygg och bra placering. Jämfört med kommersiella fastigheter är risken mycket låg. Första AP-fonden har också en uttalad ambition att vi ska växa vidare, förklarar Mikael Granath.

Långsiktighet och kundfokus
Med långsiktigheten följer ett uttalat kundfokus. Eftersom målet inte är att tjäna pengar på värdeförändringar gäller det att driva bolaget på ett sätt som är effektivt samtidigt som det blir attraktivt för hyresgästerna att bo kvar.

– Vi slog redan från början fast att vi ska förvalta fastigheterna internt. Våra bovärdar är vårt viktigaste ansikte mot kunderna. Får vi dem att arbeta och bete sig på ett sätt som återspeglar Willhems värderingar och vår gemensamma kultur, så är mycket vunnet.

IT-stödet centralt

En viktig faktor för att underlätta medarbetarnas arbete är att det finns bra IT-stöd som också gör det möjligt att följa upp hur verksamheten utvecklas. Till sin hjälp tog Willhem managementkonsultföretaget Ekan som ställde upp kraven som IT-lösningen skulle leva upp till samt svarade för upphandling av leverantör och IT-system. Projektet innebar att sätta upp en helt ny systemmiljö och man fick börja från blankt papper.

– Vi valde Ekan eftersom jag kände till dem sedan tidigare och jag visste att de hade arbetat med saker som låg i linje med det vi nu behövde. Dessutom har de lång och omfattande erfarenhet av just fastighetsbranschen och de speciella villkor som gäller här, förklarar Mikael Granath.

Fastnade för ”molnet”-lösning
Ekan fick i uppdrag att hitta system som ligger i framkant och en leverantör som har kapacitet att leverera på ganska kort tid. Uppdraget omfattade en helhetslösning med allt ifrån stöd för uthyrning och hyresadministration till serviceanmälan, underhåll, prognos- och analysverktyg.

– Vi fastnade för en så kallad ”molnet”-lösning. Det innebär att all hårdvara och all programvara finns centralt hos leverantören och att Willhem kopplar upp sig via Internet. Det innebär också att de bara betalar för det antal fastigheter och hyresgäster man för tillfället har. Köper de en fastighet är det bara att lägga till den i systemet, förklarar Anders Höier, vice VD och en av grundarna av Ekan.

Tiden en kritisk faktor
Den största utmaningen låg i omfattningen och i den korta tid som fanns för implementering. Eftersom IT-systemet var en förutsättning för att Willhem skulle kunna ta över driften av fastigheterna skulle det bli kostsamt om arbetet drog ut på tiden. Arbetet påbörjades vid årsskiftet och den 15 mars skulle hyresavierna för andra kvartalet skickas ut, vilket också skedde.

Inga problem
När projektet avslutades den 30 juni kunde både Ekan och Willhem konstatera att allt fungerat precis som det var tänkt och att alla tidsplaner hållits.

– Vi är väldigt nöjda med det system vi fått och det arbete som Ekan gjort både i samband med upphandling och implementering. Trots det pressade schemat kom allt på plats i tid och utan problem. Därmed har vi lagt grunden för att utveckla Willhem vidare, avslutar Mikael Granath.

Text:Stefan Kraft

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Fastighetsmarknad

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *