Content page
Ljus framtid för fastighetsbranschen | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ljus framtid för fastighetsbranschen


Fastighetsbranschen i Göteborg har vind i seglen enligt Fastighetsägarnas årliga Sverigebarometer.  Efterfrågan på butiks- och kontorslokaler fortsätter att öka. Och en tredjedel av fastighetsföretagen tror på nyanställningar nästa år.

Varje år tar Fastighetsägarna tempen på fastighetsbranschen för att se vart konjunkturens vindar blåser. Efterfrågan på butiks- och kontorslokaler är en värdemätare för hur det går för konjunkturen i allmänhet. Går det bra för handeln ökar efterfrågan på butiksyta. Och går det bra för företagen med ökad sysselsättning behöver man fler kontorslokaler. Bostadsmarknaden är betydligt mer stabil och inte lika konjunkturkänslig.
– Detta är mycket positivt då Göteborg är motorn i regionen. Hur det går för företagen här är en viktig indikation för hur det går i resten av regionen, säger Lena Hasslöf Gustafsson, näringspolitiskt ansvarig för Fastighetsägarna i Göteborg.

Fortsatt optimism i hela landet
Fastighetsägarnas Sverigebarometer visar att optimismen är fortsatt stor bland fastighetsföretagen, både i landet som helhet och i Göteborg i synnerhet. Totalt har 500 av landets största fastighetsföretag i 28 kommuner tillfrågats i en webbenkät.
I Göteborg uppger 46 procent av de svarande att de under de sex senaste månaderna minskat sin andel tomma lokaler. Hälften säger att läget är oförändrat. 55 procent menar att också värdet på deras fastigheter ökat det senaste halvåret eftersom de ser en ökad efterfrågan på lokaler.
– Det är helt klart en positiv trend. Sysselsättningen har utvecklats väl samtidigt som förhållandevis låga räntor gett både företag och hushållen ekonomiskt utrymme, säger Lena Hasslöf Gustafsson.

Positiv konsekvens för arbetsmarknaden
Närmare 90 procent av de svarande fastighetsföretagen i Göteborg menar att vi går mot oförändrade eller ljusare tider under nästa år. Den goda konjunkturen återspeglar sig också i hur man ser på behovet av mer personal. 36 procent av företagen i Göteborg tror sig behöva nyanställa under det kommande året.
– Samtidigt står fastighetsbranschen inför ett generationsskifte. Behovet av kompetens kommer sannolikt på sikt bli betydligt större vilket är gynnsamt för arbetsmarknaden i Göteborgsregionen. Men det innebär också en stor utmaning för branschen, säger Lena Hasslöf Gustafsson.

Källa: Fastighetsägarna

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Fastighetsmarknad

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *