Content page
Bostadsbygget i storstäderna ökar | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Bostadsbygget i storstäderna ökar

HAns-Åke Palmgren

Bostadsbyggandet har ökat kraftigt det senaste året. I de tre storstäderna påbörjades fler bostäder än på 30 år, med undantag för de så kallade Odellplattorna år 2006. Men det krävs mer för att nå de nivåer som behövs för att möta bostadsbehovet.

Byggandet är i full gång och på väg mot en återhämtning från de senaste årens nedgångar på marknaden. Enligt en mätning som Bolagsverket gjort har både bostadsrätter och hyresrätter blivit heta byggprojekt.
-Framför allt från andra halvåret av 2009 har vi haft en stor återhämtning och då i huvudsak för bostadsrätter, säger Hans-Åke Palmgren, analytiker på Boverket. Anledningen till det är framför allt på att framtidstron ökat och det ekonomiska läget vänt. För hyresrätter har det ökade byggande skett i synnerhet under sista halvåret.
I storstadsregionerna och bland de större kommunerna är inflyttningen stor samtidigt som många unga kommer ut på bostadsmarknaden. Men många av dessa har inte råd att bo i en ny bostad.
-De statliga stöden för hyresrätter togs bort vid utgången av år 2006. Det ökande hyresrättsbyggandet kan vara ett resultat av ansträngningar för att få fram hyresrätter som svarar mot efterfrågan i den nya situationen. Det gäller att hålla nere totalkostnaderna och hitta rätt lägen. Vi ser också allmännyttiga företag som fått i uppdrag att öka sin produktion.

Störst ökning i storstäderna
Stockholms, Göteborgs och Malmö stad rapporterade det högsta antalet byggstarter på mer än 30 år, bortsett från år 2006 med de så kallade Odellplattorna då räntebidragen för hyresrätter och bostadsrätter och investeringsstödet för hyresrätter togs bort. I samtliga städer låg byggandet av hyresrätter i stort sett i nivå med toppåren 2005-2007 medan byggandet av bostadsrätter låg i nivå med förra toppen i Stockholm och betydligt över denna i både Göteborg och Malmö. I kranskommunerna kring storstäderna har byggandet bara återhämtat sig delvis. Det gäller i synnerhet i Storstockholm, där antalet påbörjade bostadsrätter och småhus är hälften så stort som vid den förra toppen. I Storgöteborg och i Stormalmö har inte småhusbyggandet återgått till tidigare nivåer. Men ökningen är enligt prognosen ändå inte tillräcklig.
-I både Storgöteborg och Stormalmö verkar bostadsbyggandet nu närma sig vad som behövs med hänsyn till den framtida befolkningsutvecklingen men i Storstockholm går det än så länge för långsamt, säger Hans-Åke Palmgren. Där bör man ta se över och anpassa byggandet bättre utifrån hur regionen växer.
Också i övriga landet har byggandet av flerbostadshus ökat med 80 procent det senaste året, medan byggandet av småhus har minskat med nästan 10 procent.

Bostadsbyggande avtar framöver
Men nu avtar tillväxttakten i bostadsbyggandet. Även om man fortsatt ser en ökning av byggandet är det i betydligt långsammare takt än senaste året. Boverkets prognos är att 31 000 bostäder påbörjas i år. Av dessa är 29 000 nybyggnad och 2 000 nettotillskott genom ombyggnad. År 2012 påbörjas 32 500 bostäder. Det är främst byggandet av bostadsrätter som ökar. Och det finns som sagt en viss oro. Framför allt i Storstockholm bedömer Boverket otillräckligt i förhållande till befolkningsökningen och bedömningen är att nivån de närmaste åren är för låg för att möte behovet hos en växande befolkning.
-Vi tror att det kommer att behövas något över 40 000 bostäder per år i landet de närmaste fem åren. Mer än en tredjedel av dessa måste byggas i Storstockholm, säger Hans-Åke Palmgren. Många ungdomar vill ut på bostadsmarknaden och inflyttningen till de större städerna är stor, säger Hans-Åke Palmgren.

Katarina Petersén Nielsen
Källa: boverket

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Fastighetsmarknad

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *