Content page
Ny inriktning för projektet elinstallatörskontroll | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ny inriktning för projektet elinstallatörskontroll

 

Elinstallatörskontrollen har hittills bestått av tillsyn av elanläggningar som en viss elinstallatör installerat samt systemtillsyn av elinstallatören. Från och med början av andra halvåret 2011 byter projektet inriktning och urvalet utökas.

Urvalet av elinstallatörer har skett genom att verket bett nätägare om uppgifter på färdiganmälda elanläggningar. Detta innebär att endast elinstallatörer med behörigheterna AB och ABL har granskats. Från och med början av andra halvåret 2011 byter projektet inriktning och urvalet utökas till att även omfatta de begränsade behörigheterna. Vidare kommer fokus att läggas på vad den behörige elinstallatören gör.

Elsäkerhetsverket kommer att kontakta utvalda elinstallatörer ur verkets behörighetsregister. Dessa får sedan redogöra för hur de utövar sitt överinseende och hur de utför kontroll före ibruktagandet.

Genom elinstallatörskontrollen vill verket få kunskap i hur behörighetsregler fungerar och om gällande förordning och föreskrifter efterlevs. Ett annat syfte med projektet är att kartlägga under vilken form som den behöriga elinstallatören arbetar, som exempelvis egen företagare eller inom industrin.

Rapporten för Elinstallatörskontrollen 2009-2010 finns att läsa på Elsäkerhetsverkets webbplats.

Källa: Elsäkerhetsverket

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Innemiljö/Utemiljö

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *