Content page
Äldreboomens möjligheter | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Äldreboomens möjligheter

Maria Larsson

Vi står inför en kommande äldreboom. År 2040 beräknas antalet invånare över 65 år ha ökat från 1,6 miljoner till 2,5 miljoner. De senaste årens utredningar pekar på att morgondagens offentliga resurser inte kommer att räcka till för att klara efterfrågan på välfärdstjänster.

   Det här är en stor förändring i demografin, säger Irene Fällström, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna och moderator för dagen. En växande äldremarknad både utmanar och skapar möjligheter för såväl offentliga som privata aktörer. Våra ”nya” pensionärer lever ett annat liv än gårdagens äldre.

Seminariets samtal kommer cirkulera kring vår framtida välfärd och hur vi ska få en effektiv bostadsmarknad tillgänglig för alla. Hur kan nya tjänster och servicekoncept utvecklas för att tillmötesgå de olika behov och önskemål som framtidens äldre kommer att efterfråga?

 

Medverkande

Maria Larsson, barn- och äldreminister (KD)

Ilija Batljan, vice VD för fastighetsföretaget Dombron och före detta socialdemokratisk politiker

Carl-Jan Granquist, professor i måltidskunskap och entreprenör

Jens Magnusson, välfärdsekonom SE-banken med ansvar för analyser kring välfärdsfrågor.

Lisbeth Lindahl, forskare vid FoU i Väs/GRt och fil dr i psykologi 

Annette Frumerie, vd Skanska Bostadsutveckling Norden

Ulf Lindberg, näringspolitisk chef, Almega

Källa: Fastigthetsägarna

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Fastighetssystem

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *