Content page
Reducera energi­förbrukningen och skapa en bättre miljö | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Reducera energi­förbrukningen och skapa en bättre miljö


Med hjälp av filtrering och vattenbehandling kan man i fastigheter med vattenburna värme- och kylanläggningar göra energibesparingar på i snitt 8-10 procent per år samtidigt som man slår ett slag för miljön.

Genom egen produktutveckling har Enwa tagit fram EnwaMatic, en patenterad produkt för filtrering och vattenbehandling som kopplas till vattenburna värme och kylanläggningar i fastigheter. EnwaMatic är ett helautomatiskt ”allt-i-ett” -system som reducerar luftbubblor, tar bort smuts, höjer Ph-värdet i vattnet, så att mikroorganismer ej överlever. Genom att installera filtreringssystemet ökar man driftsäkerheten och förlänger anläggningens livslängd. Det ger också förbättrad LCA/LCC och underhållskostnaderna minskar.

Man får en säker och miljövänlig hantering som innebär att man slipper tillsätta miljöskadliga kemikalier. EnwaMatic bidrar till energibesparingar på i snitt 8-10 procent per år. Nu lanseras även två mindre modeller av EnwaMatic, anpassad för anläggningar med en vattenvolym på 0-500 liter och 0-1200 liter. Sedan tidigare finns modeller av EnwaMatic som klarar upp till 130 kubikmeter i systemvolym. Detta gör att EnwaMatic i princip kan installeras i vilken fastighet som helst.

Applicerbar på redan befintliga system
EnwaMatic riktar sig främst till fastigheter, hotell, industrianläggningar, sjukhus, universitet, skolor, idrottsanläggningar, datahallar och köpcentra med vattenburna värme och kylanläggningar.
− Självklart vill vi att informationen och kunskapen om produkterna skall nå både konsulter och arkitekter i föreskrivande led, så man kan installerar produkten i ett tidigt skede, menar Joakim Runger ifrån Enwa. Det finns en mycket stor potential inom VVS- och byggbranschen i Sverige, då EnwaMatic är applicerbar på befintliga vattenburna värme- och kylsystem. Installationen är enkel, det tar ungefär en dag att installera. Payoff-tiden på en EnwaMatic ligger på några månader.

Norge har förstått den positiva effekten

Bland referensobjekten kan nämnas Operahuset i Oslo, och Sten & Ströms Fastighet, Västerbottens Läns Landsting samt Kryssningsfartyget Crystal Harmony, som har ett mycket stort kylsystem där 40 kubikmeter vatten cirkulerade och drevs av olja. Där installerade man vattenreningssystem från Enwa, och det visade sig att man filtrerade bort två ton skräp, vilket gav en energieffektivisering på två megawatt.

I Norge är både Ahlsell, YIT och Bravida några av Enwas största kunder − I Norge har man redan förstått vinsten av filtrering och vattenbehandling för vattenburna värme- och kylanläggningar, förklarar Peter Eriksson ifrån Enwa. De har förstått den positiva effekt EnwaMatic ger genom hela processen, energibesparande, kostnadseffektivt och miljövänligt. Som det ser ut idag råder stor okunskap kring ämnet, man tror att avgasning löser alla problemen. Det vill vi ändra på och informera om, avslutar Peter Eriksson.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Miljö och energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *