Content page
AMB PROPERTY CORPORATION® OCH PROLOGIS SLUTFÖR FUSION | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

AMB PROPERTY CORPORATION® OCH PROLOGIS SLUTFÖR FUSION

I början av juni slutförde AMB Property Corporation (NYSE: AMB) och ProLogis (NYSE: PLD) fusionen av de båda företagen och bildade ett gemensamt bolag med namnet Prologis, Inc. Det nya Prologis är en ledande global aktör som äger, förvaltar och utvecklar industrifastigheter.

– Den här fusionen sammanför två bra organisationer och därmed bildar vi ett ännu starkare globalt bolag inom området industrifastigheter, säger Hamid R. Moghadam, ordförande och CEO tillsammans med Walter C. Rakowich.

– Prologis är rustat för en ljus framtid. Med ett oöverträffat globalt nätverk och en stark ledning, är vi beredda på att leverera bra produkter och service till våra kunder, erbjuda karriärmöjligheter till våra medarbetare och ge branschledande avkastning till våra aktieägare.

Ett team
– Den fullbordade fusionen är en stor bedrift, och jag vill tacka våra kolleger runt om i världen för deras arbetsinsatser, säger Moghadam. Det krävs engagemang bland medarbetarna för att en fusion skall bli framgångsrik på sikt och eftersom vi har det bästa teamet i branschen så har jag stort tilltro till företagets framtid.

– Vi har fattat snabba och målmedvetna beslut om integrationen och jag är mycket nöjd med resultaten hittills, säger Rakowich. Det återstår visserligen en hel del arbete innan planen är fullständigt genomförd men vi har medarbetarna, systemen och processerna, vilket innebär att vi idag kan börja agera som ett gemensamt företag.

Koncernens huvudkontor kommer att vara beläget i San Francisco, och huvudkontoret för företagets operativa funktioner lokaliseras till Denver. Det sammanslagna företaget är strukturerat enligt UPREIT-modellen (Umbrella Partnership REIT).

Källa: www.prologis.se

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Pressreleaser

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *