Content page
Unika lägenheter när Ernst Rosen gjuter nytt liv i Lorensbergsvilla | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Unika lägenheter när Ernst Rosen gjuter nytt liv i Lorensbergsvilla


Ernst Rosen restaurerar nu klassiska Villa Beyer på Viktor Rydbergsgatan i Göteborg. Huset som är på 680 kvadratmeter ska byggas om från ett enfamiljsboende till flerfamiljshus. Villa Beyer beräknas vara klar för inflyttning sommaren 2012. Syftet är att skapa ett bekvämt, långsiktig och hållbart boende med enbart naturmaterial som användes vid byggnationen 1921.

Från enfamiljsboende till flerfamiljshus
– Det är en spännande uppgift att förvandla ett hus planerat för en enda familj till ett väl fungerande flerfamiljshus. Men det innebär även en stor utmaning, säger byggnadsantikvarie, Martin Lindholm, som samarbetar med arkitektfirman Semren och Månsson. Villa Beyer Kommer innehålla sex lägenheter för privat boende med egen trädgård. Vi arbetar enligt kommunens detaljplan vilket ska syfta till att öka privatboendet i området.

I detaljplanen finns många krav som ska uppfyllas. Villa Beyer är Q-märkt , vilket i dagligt tal benämns som Kmärkt och ställer höga krav på hanteringen av ombyggnationen, eftersom vi både ska ta hänsyn bevarandekrav och kombinera tillgänglighetskrav för boende som till exempel handikappsanpassning, säger Andreas Ekblad på Ernst Rosen.

Villa Beyer är en av de få fastigheter i kvarteret som aldrig har upphört att vara bostadshus. Området i Johannebrg ligger endast ett stenkast från avenyn och beboddes i början av 1900-talet främst av enfamiljshushåll. För närvarande ägs de flesta hus i området nästan uteslutande av företag, föreningar och utbildningsinstitutioner med endast ett fåtal privatboende.

Gedigna naturmaterial
Genom att vi har behållit befintliga planlösningar och trapphus kan vi restaurera villa Beyer och samtidigt tillgodose både
tillgänglighet och bevarandekrav. För närvarande håller vi på att plocka ner muren för att bredda infarten inför den kommande tomtbyggnationen.
Inomhus har vi precis börjat med bjälklagret. Det måste ske med varsam hand eftersom vi ska bevara all ursprunglig inredning, som fönster och trapphus men även gamla genuina detaljer som till exempel stuckatur. Vi använder oss endast av gedigna naturmaterial, säger, Andreas Ekstrand,sten , trä, kakel och klinkers, samma material som användes när huset byggdes 1921.

Ernst Rosen har även restaurerat flera äldre byggnader I Göteborg med omnejd. Företaget har bland annat moderniserat Nääs fabriker som nu är ett företagscenter som inhyser allt ifrån hotell, restaurang, butiker och en skola för hantverk och design.

-Den här typen av projekt tillåter inga genvägar. Det handlar om att lägga sig på samma nivå som 1921 när huset byggdes. Både när det gäller byggnation och att välja material med hög kvalitet som åldras med värdighet, säger Andreas Ekstrand.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Arkitektur

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *