Content page
Glasemalj i tunnlar ökar tryggheten | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Glasemalj i tunnlar ökar tryggheten


Göteborgs kommun satsar stort på ökad trygghet. Med glasemalj och samhällsengagemang i projektet “Jämställd trygghet – olika lika” har en förfallen och otrygg gångtunnel förvandlats till
Biskopsgårdens pärla. Syftet med projektet är att förebygga vandalisering och skapa en tryggare miljö för de boende i en av de mest utsatta gångtunnlarna vid Friskväderstorget i Biskopsgården.

Gångtunneln vid Friskväderstorget utsattes tidigare i stort sett dagligen för vandalisering vilket fick de boende att ta omvägar för att undvika att gå igenom den. Projektet “Jämställd trygghet – olika lika” startades bland annat för att förebygga förstörelsen i tunneln och i området runt Friskväderstorget.

– Det började med att jag funderade över det faktum att man väldigt sällan ser kvinnor och tjejer strosa omkring här på kvällarna vid Friskväderstorget, säger Margareta Sjöholm, processledare för Bo Bra i Biskopsgården. De deltar nästan heller aldrig under evenemang eller i föreningslivet, fortsätter Margareta Sjöholm.

För att råda bot på problemet i Biskopsgården startades projektet “Jämställd trygghet – olika lika” och White Arkitekter kontaktades för att komma med en lösning. Arkitekterna rekommenderade Margareta Sjöholm att besöka en tunnel i Högsbo som även den varit utsatt för regelbunden skadegörelse. Sedan en tid tillbaka är tunneln beklädd med glasemalj och numera är den nästan helt fri från klotter och skadegörelse.

Tunneln i Högsbo inspirerade Margareta Sjöholm till att göra samma sak i tunneln vid Friskväderstorget. För att ge tunneln ett mer livfullt uttryck har dessutom ett konstnärligt mönster med design av White Arkitekter och ungdomar i området bränts in i glasemaljen. Trots att det inte gått så lång tid sedan tunneln i Biskopsgården invigts har man redan märkt en stor förändring. De boende har bland annat skapat ett vaktlag för att bevara tunneln i gott skick.

– Efter renoveringen av tunneln har gemenskapen i Biskopsgården stärkts och engagemanget i att bibehålla tunnelns utseende är stort bland de boende i området, säger Margareta Sjöholm. De vill bevara ”sin” tunnelsom de själva varit med att utforma. Ungdomar som tidigare vandaliserat tunneln är nu delaktiga i att hålla tunneln snygg och fräsch, fortsätter Margareta Sjöholm.

ByggMarketing Sweden AB har levererat glasemaljen till tunnlarna i Högsbo och Biskopsgården. Utöver dessa projekt levererar ByggMarketing Sweden kontinuerligt glasemalj till liknande projekt där glasemalj exempelvis kan förebygga klotter.

– Glasemalj är ett mycket slitstarkt och klotterresistent material. Att det även bidrar till en tryggare miljö för de boende i området ser vi som ett stort plus, säger Bengt-Göran Hugoson, VD och grundare, ByggMarketing Sweden AB.

Förutom till gångtunnlar är glasemalj ett utmärkt alternativ till många andra material på utsatta ytor som exempelvis fönsterbröstningar i skoldörrar.

– Vår förhoppning är att fler kommuner än Göteborg ser fördelarna med glasemalj i tunnlar och på andra platser eftersom det ger deras invånare en tryggare miljö. Samtidigt spar de på kommunens pengar då tunnlarna inte behöver rengöras från klotter lika ofta, säger Bengt-Göran Hugoson avslutningsvis.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Säkerhet

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *