Content page
Galären har valt en helhetslösning från Hogia för ökad kontroll | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Galären har valt en helhetslösning från Hogia för ökad kontroll


Galären är ett företag som är specialiserad på förädling och förvaltning inom handel, industri, bostäder och samhällsbyggnad. De förvaltar för närvarande ca 140 000 m2 lokaler och ca 350 bostäder i Luleå.

Eftersom företaget har en balansomslutning på över en miljard kronor behövs ett effektivt sätt att sköta samtlig adiminstrering. För att enklare kunna sköta sin administration har Galären valt en helhetslösning med elektronisk fakturahantering från Hogia med system som är inriktade på företag som sysslar med fastigheter.

Ökad kontroll
Vinsterna med Hogia Approval Manager ligger främst i den ökade kontrollen, anser Kurt Vannebäck, controller på Galären.  ”Likviditetsplaneringen har blivit mycket enklare. Jag vet exakt vilka fakturor som ska betalas i slutet av månaden och jag slipper onödiga påminnelsefakturor med dröjsmålsränta för att fakturor har försvunnit i hanteringen.”

Helhetslösning ger tidsvinst
Tidsmässigt tjänar vi också på att använda Hogia Approval Manager. Att det är integrerat med ekonomisystemet gör att det räcker med ett moment för registrering. Sökbarheten i systemet gör att såväl jag som attestanterna omedelbart hittar gamla fakturor utan att behöva leta och bläddra i pärmar. I och med att attestanterna själva kan hitta informationen kan jag jobba mer ostört och effektivt. För Galären är det oerhört viktigt att använda sig av ett komplett system från samma leverantör. Dessutom är det en trygghet att kunna känna igen sig i programmen, de är uppbyggda på samma sätt och de olika delarna är anpassade till varandra, säger Kurt Vannebäck.

Aktivt miljöarbete
Galären arbetar aktivt med miljö- och resursförbättrande åtgärder. Miljöarbetet på Galären är integrerat i den dagliga verksamheten såväl internt som externt. Även på administrationssidan finns miljötänket med. Som helhetskund till Hogia sparar Galären in på pappersanvändningen i och med att allt är integrerat så att kopior och utskrifter för avstämningar inte behövs på samma sätt.

Källa: Hogia

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER IT

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *