Content page
Energieffektivisering kan spara miljarder | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Energieffektivisering kan spara miljarder


Genom att energieffektivisera alla Sveriges offentligt ägda fastigheter skulle man spara 3,7 miljarder kronor. Det menar energiföretaget Schneider Electrics som har genomfört en analys.

I Sverige finns 138 miljoner kvadratmeter offentligt ägda fastigheter. Det handlar om allt från allmännyttiga bostäder till skolor och sjukhus. Enligt Schneider Electrics rapport skulle besparingar på 4,9 TWh per år kunna göras om alla dessa offentligt ägda fastigheter skulle energieffektiviseras. Det skulle i pengar innebära en inbesparing på 3,7 miljarder kronor. Siffrorna bygger på den analys som företaget har gjort.

– Siffran bygger på redan genomförda och uppmätta energieffektiviseringar. Men eftersom energipriserna väntas stiga och tekniken samtidigt utvecklas, växer hela tiden energieffektiviseringens besparingspotential, säger Stefan Sjölin, affärsområdesansvarig på Schneider Electric. Schneider Electrics bygger sin affärsidé på att erbjuda energieffektivisering med garanterade besparingar.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Miljö och energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *