Content page
Slussen-en ny mötesplats | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Slussen-en ny mötesplats

Slussen planeras bli  en grönare, tryggare, öppnare, mer cykelvänlig och en attraktivare mötesplats med möjligheter till  ett levande kultur- och nöjesliv.

Slussen är en av Stockholms största och viktigaste knutpunkter där hundratusentals människor passerar varje dag. Platsen är sliten och  i stort behov av renovering och i takt med den förväntade befolkningsökningen ska området anpassas för att möta invånarnas behov.    

Framtidens Slussen
Just nu kan man ta del av det slutgiltiga förslaget om framtidens Slussen under en pågående utställning, vilken är en del i Stockholms stora stadsutvecklingsprojekt. Och det har hänt en hel del ändringar i planen sedan det tidigare förslaget från 2010 presenterades, vilket resulterade i att cirka 1200 synpunkter lämnades in.

Bland annat planerar man nu in lägre och färre hus för att bevara utsikten och skapa en öppnare och rymligare känsla. Platsen blir grönare med träd och planteringar, och man anlägger en ny park vid Katarinahissen. Även tillgängligheten till vattnet blir bättre med terrasser och trappor ner till kajen.


Utställningen
pågår fram till och med den 19 juni 2011.

 

 

 

En liten film om projektet.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Innemiljö/Utemiljö

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *