Content page
Egenkontroll för fastighetsägare | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Egenkontroll för fastighetsägare

Att äga och förvalta en fastighet innebär ett stort ansvar. Du har inte bara ansvar för byggnaden och dess tekniska funktioner utan du har också ett indirekt ansvar för de boendes hälsa och säkerhet. Allt detta regleras av Miljöbalken och det innebär att du som fastighetsägare ansvarar för att gällande lagar följs -så kallad egenkontroll.

Egenkontroll är ett förebyggande arbete där du som fastighetsägare fortlöpande ska planera och kontrollera din verksamhet för att motverka och förebygga hälsoproblem hos dina boende eller skador på miljön. Egenkontroll är ett ständigt pågående arbete som noga ska planeras, genomföras, följas upp och kontinuerligt förbättras. Exempel på kontrollpunkter som ingår i egenkontrollen är bland annat avfall, brand, buller, ventilation, radon, kemiska produkter, hissar, kyla och skadedjur.

Kommunen är tillsynsmyndighet
Det är kommunen som är den operativa tillsynsmyndigheten och de har i uppgift att granska och bedöma hur egenkontrollen följs, men även att ge råd och stöd i frågan.
– En fungerande egenkontroll bidrar till att brister hittas och åtgärdas, säger Jan Thorsson, chef för Fastighetsägarna GFRs energitjänster.
De fastighetsägare som har en god egenkontroll får lättare att visa att Miljöbalkens krav följs när kommunen kommer ut och granskar verksamheten och de kan på så vis spara både pengar och tid.

Nytt system som förenklar
En väl dokumenterad egenkontroll kan minska kommunens behov av att granska verksamheten. För att underlätta för våra medlemmar har vi på Fastighetsägarna GFR tagit fram ett system för egenkontroll som vi kommer att lansera under mars månad.
– Systemet ”Egenkontroll för fastighetsägare” är ett webbaserat system som hjälper, förenklar och minskar kostnader i förvaltningen, säger Jan Thorsson.
Detta sker genom kunskap, vägledning, dokumentationshantering samt en påminnelsefunktion via e-post.

Kunskap grundläggande
Kunskap om respektive kontrollpunkt är grundläggande och därför kommer det att ingå en halvdags utbildning för en person i startkostnaden. I systemet ingår det även bland annat information om egenkontroll, praktisk vägledning, kurs i egenkontroll inklusive kursmaterial, dokumentmall för riskinventering och system för dokumenthantering.

Läs mer på vår webbplats inom kort
Inom kort kommer du att hitta mer information om systemet ”Egenkontroll för fastighetsägare” på vår webbplats. Där kommer du att få information hur du går tillväga för att köpa systemet, vad det kostar och vilka dagar som du kan gå utbildningen som ingår.

För mer information om systemet kan du
kontakta Jan Thorsson, chef energitjänster
på telefon 033-23 60 34 eller på e-post:
jan.thorsson@fastighetsagarna.se

Källa: Fastighetsägarna

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Säkerhet

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *