Content page
Biobaserad kraftvärme tar udden av pristoppar för el | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Biobaserad kraftvärme tar udden av pristoppar för el

Utbudet av el från biokraft ökar när temperaturen sjunker. Det motverkar delvis de pristoppar som kan uppstå på grund av elbrist. Anledningen är helt enkelt att när det blir kallare och därmed efterfrågan på biobränslebaserad fjärrvärme ökar, så kan kraftvärmeverken producera mer el, och samtidigt få avsättning för mer spillvärme som fjärrvärme.

Idag finns ca 150 biokraftproducenter spridda över hela landet. Ungefär hälften är kraftvärmeverk som producerar både fjärrvärme och el från biobränsle samtidigt. En fjärdedel är industrianläggningar inom företrädesvis skogsindustrin och en fjärdedel är biogasanläggningar, vilka ofta försörjs med rötgas från avloppsreningsverk.

Biokraften växer och är nu Sveriges tredje största kraftslag, efter vattenkraft och kärnkraft, och med sina 12 TWh (1 TWh = en miljard kWh) ger den fyra gånger så mycket som vindkraften, eller ungefär tre gånger så mycket som en kärnkraftsreaktor av Barsebäckstorlek.

Bränslet som används till biokraft är nästan uteslutande biprodukter av olika sorter. Främst biprodukter från skogsindustrin, både i form av avverkningsrester samt spån, flis och bark från
sågverken. Även energirika s.k. lutar från massaindustrin används i stor utsträckning till värme- och elproduktion. Vissa massaindustrier har på senare tid till och med blivit självförsörjande på el. Idag täcks enligt Svensk Fjärrvärme hela 56 % av det svenska uppvärmningsbehovet av fjärrvärme.

– Att Sverige ligger långt framme inom kraftvärme från förnybara bränslen och inom fjärrvärme generellt är en anledning till det stora intresset för Fjärrvärmemässan – Nordic District Heating Fair, som äger rum på Elmia den 20-22 september i år. Årets mässa ser lovande ut, med ett ökat internationellt intresse för fjärrvärme och kraftvärme som ett energieffektivt uppvärmningssätt, säger Jakob Hirsmark, ansvarig för Elmias Energiprogram. Fjärrvärmemässan, 20-22 september 2011, Elmia, i samarbete med Svensk Fjärrvärme.

Källa: Elmia, Svensk Fjärrvärme

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Miljö och energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *