Content page
Hotell certifierat för Green Building i fastighet från 1600-talet | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Hotell certifierat för Green Building i fastighet från 1600-talet

När Marriott bestämt sig för att öppna sitt första femstjärniga hotell i Malmö var kravet att byggnaden skulle certifieras enligt Green Building. Fastigheten där hotellet skulle ligga var Malmö gamla saluhall, ursprungligen byggd i slutet av 1600-talet, men inuti ombyggd flera gånger. På utsidan fick dock inga större skal eller byggnadsförändringar utföras. Det delikata uppdraget att omvandla den gamla fastigheten till ett modernt hotell som uppfyllde alla byggherrens krav gick till Ulf Luddby, VD på Planbo Projekt AB.

Eftersom Marriott hade stora krav på klimat och komfort i det nya hotellet var valet av anläggningstyp för värme och kyla mycket svårt. Samtidigt som man skulle ha ett system som tillgodoser gästernas krav på komfort, skulle det vara energieffektivt för att klara kraven i Green Building. Tidigt visste man att man skulle kunna ta tillvara grundvattnet, men beräkningar visade att ett konventionellt system med köld- och värmebärare inte skulle klara förbrukningskraven som begränsades av certifieringskraven. Uttaget ur grundvattenbrunnen skulle även den bli för stor om ett konventionellt system valdes. Ulf Lundby kontaktade då det lokala kylföretaget Industri och Marinkyl AB, som drivs av Johan och Jimmy Lexryd, för att finna en lösning på problematiken.

Energiloop
Johan och Jimmy, som är auktoriserade återförsäljare av Mitsubishi Electric City Multi VRF system. De föreslog deras Mitsubishi Electric WR2 system. Beräkningar visade att energiförbrukningen
med råge skulle komma under den gräns som certifieringen krävde. Anläggningen levererades med ett komplett styr och övervakningssystem som dessutom kunde kopplas mot hotellets bokningssystem. Systemdesignen förbättrades ytterligare genom att man tog tillvara överskottsenergi från kyl och frysar i den energiloop som förbinder alla inkopplade maskiner. På detta sätt tas stora energimängder tillvara vintertid, sommartid avlastar maskinen tappvarmvattnet.

Långt under ställda Green Buildings krav
Hotellet har nu varit i drift en tid och trots två stränga vintrar vi haft även i Södra Sverige visar resultaten på en mycket låg energiförbrukning, över året ligger den så lågt som 20W/m2 i kyl och värmedrift. Byggnaden hamnar då långt under Green Buildings kraven som var ställda vid projekteringen.

Mitsubishi Electric WR2 som är installerad här har ett nominellt COP på 6.06. I enheten finns inverterstyrda kompressorer som hela tiden anpassar sig efter fastighetens behov. Systemet består av energimaskiner inkopplade på en energiloop som i sin tur avger eller upptar värmeenergi från grundvattenbrunnen. Energimaskinen matar en energiväxellåda dit alla inomhusdelar är kopplade och återvinner energin från alla inkopplade delar. I varje rum monterades dessutom en för hotell specialkonstruerad inomhusdel som ger både värme och kyla till rummet. Går ett rum i kyla och ett annat i värme flyttas energin mellan rummen, I systemet sker även en energiåtervinning/utjämning mellan maskinerna. Producerar en maskin en övervägande del kyla och en annan maskin värme, tas överskottet till vara. På energiloopen avger kökskylanläggnngen sin överskottsvärme från frys och kylrum. Varmvattnet produceras via en separat maskin som i sin tur tar sin energi från energiloopen, underskott eller överskottsenergi tas eller avges via grundvattenbrunnen.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Miljö och energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *