Content page
Premiär för jämförelsepris på bostäder | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Premiär för jämförelsepris på bostäder

Den 1 april, infördes jämförelsepriser på bostäder till salu i Stockholms innerstad. Initiativet är en unik branschöverenskommelse för att minska skillnaderna mellan utgångspriset och slutpriser och de flesta mäklarföretag i Stockholm kommer att delta. Lars-Erik Nykvist, VD på Sveriges största mäklarföretag Fastighetsbyrån, välkomnar förändringen.

Införande av jämförelsepris gäller för förmedlingsuppdrag tecknade från och med den 1 april 2011. Testperiod. Under testperioden, 1 april – 31 december 2011, finns jämförelsepris på bostadsrätter inom tullarna i Stockholm samt Essinge församling.

– Det är jättebra att vi i branschen tagit tag i lockprisfrågan. Vi har drivit på för att införa jämförelsepris och tycker att det är en mycket bra åtgärd. Men det är viktigt att ha rimliga förväntningar.  Jämförelsepris kommer främst vara en bra utgångspunkt och vägledning för konsumenten. Ett långsiktigt mål är också att skillnaden mellan utgångspris och slutpris ska minska, säger Lars-Erik Nykvist, VD på Fastighetsbyrån

– Vi kan inte vänta oss att nivåerna på utgångspriserna kommer förändras drastiskt från och med 1 april. Man bör också se jämförelsepriset som en vägledning, inte det rätta värdet. Vissa bostäder kommer att avvika både uppåt och neråt beroende på olika värdefaktorer, fortsätter Lars-Erik Nykvist.

Jämförelsepriset bygger på ett statistiskt marknadsvärde som baseras på analys av schablonvärden för lokala delmarknader. Schablonvärdena är framräknade utifrån tidigare bostadsöverlåtelser.

Källa: Fastighetsbyrån

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Juridik

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *