Content page
Antalet skyddade kyrkor har ökat | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Antalet skyddade kyrkor har ökat

Det finns ett behov av att se över regelverket för hur kyrkorenoveringar finansieras i framtiden. Det konstateras i Svenska kyrkans årliga rapport till kulturdepartementet. I den redovisas hur statens ersättning till det kyrkliga kulturarvet använts och hur det står till med kyrkorna idag.

– Våra kyrkor har aldrig varit i så gott skick som de är idag men vi är också medvetna om att församlingarna inte alltid har råd med den egenfinansiering som de kyrkoantikvariska renoveringsprojekten förutsätter, säger Henrik Lindblad, kulturarvssamordnare i Svenska kyrkan.
–  Därför ser vi ett behov av att höja andelen kyrkoantikvarisk ersättning, och även se över regelverket för den, om de kyrkliga kulturvärdena ska kunna bevaras i framtiden, säger Henrik Lindblad. Han menar att egeninsatsen från församlingens sida, mer än halva kostnaden, är betydande när en kyrka ska renoveras.

Ytterligare 36 kyrkor skyddas
Den kyrkoantikvariska ersättningen (KAE) står för ungefär en fjärdedel av den totala kostnaden för investeringar och underhåll av det kyrkliga kulturarvet, övriga insatser står Svenska kyrkan själv för. Av de kyrkoantikvariska projektens kostnader täcker ersättningen 48 procent.
Antalet kyrkor och kapell som ägs av Svenska kyrkan uppgår till 3384, av dem är 2976 skyddade av kulturminneslagen. Deras antal har under 2000-talet ökat med 36. Under samma period har 19 skyddade kyrkor tagits ur bruk och avsakraliserats. Förra året var det två Caroli kyrka i Malmö och Näsby kyrka i Kristianstad. När en kyrka tas ut bruk har det föregåtts av en flera år lång process.

Kyrkoantikvarisk konferens i Kiruna den 6-7 april
Årets konferens om det kyrkliga kulturarvet hålls i Kiruna den 6-7 april – i en stad som genomgår stora förändringar på grund av malmbrytningen. Delar av staden, däribland Kiruna kyrka, måste flyttas.

Det kyrkliga kulturarvet, en resurs vid samhällsförändringar är temat för konferensen som samlar över hundra deltagarekyrkoantikvarier och experter på kulturarvsfrågor från museerna, kyrkan och länsstyrelserna i hela landet. Konferensen arrangeras av Svenska kyrkan och Riksantikvarieämbetet i samarbete med Luleå stift.

Källa: Svenska Kyrkan

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Arkitektur

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *