Content page
Ökad optimism bland byggarbetarna | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ökad optimism bland byggarbetarna

Byggbolagen tror att orderstockarna kommer att öka snarare än minska under 2011, enligt en färsk rapport från KPMG. De nordiska byggarna är mer optimistiska än sina europeiska branschkolleger.

 

KPMG har intervjuat 140 chefer i byggsektorn från bolag i 25 länder över hela världen, inklusive Norden och Sverige. Studien visar en försiktig optimism efter ett par tuffa år i spåren av finanskrisen. 48 procent av de tillfrågade räknar med att orderstockarna kommer att växa under det närmaste året, medan endast 16 procent spår en minskning.

Återhämtat sig snabbast i världen
– Sverige och Norden hör till de regioner i världen där byggsektorn återhämtat sig snabbast. Här märker vi inte heller av samma marginalpress som byggsektorn i både Amerika och Europa lider av, säger George Pettersson, branschansvarig för byggsektorn på KPMG i Sverige.

Tro på tillväxt
– Många av de bolag som räknar med växande orderstock nästa år tror att den ska komma från tillväxt inom nya verksamhetsområden eller nya geografiska områden. I Norden försöker bolagen klättra i värdekedjan genom att komma in tidigt i projekterings- och designfasen, vilket höjer lönsamheten. Geografisk expansion är inget stort tema för de nordiska bolagen, även om vi exempelvis ser att Skanska startar bostadsutveckling i Storbritannien och Polen”, säger George Pettersson.

Nya krav på underleverantörer
Studien visar även att byggbolag världen över förbättrar sina verksamheter i snabb takt när det gäller säkerhet för de anställda och system för att minska riskerna för mutor eller annan oegentlig verksamhet. I USA ställer organisationer som exempelvis FN nya typer av krav på underleverantörer, inklusive byggbolag, som rör etnicitet och kön. Det kan exempelvis handla om att en viss andel av entreprenadarbetena ska utföras av en minoritetsgrupp.

– Jag utesluter inte att nya typer av krav kan komma att ställas på byggarna även i Europa och Sverige. Redan idag har vi ju i Norden beställare som ställer krav inom miljö- och energiområdena som vida överstiger lagkraven. På sikt kan tuffa krav av den här typen leda till utslagning av medelstora byggföretag eftersom de har svårt att hålla sig med tillräcklig kompetens och processer”, säger George Petterson.

Källa: KPMG

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Fastighetsmarknad

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *