Content page
Konsten att välja rätt fönster | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Konsten att välja rätt fönster

Att välja energieffektiva fönster borde vara en självklarhet – det kostar lite mer men det har du snart sparat in.

Fönster tillverkas traditionellt i trä men numera finns fönster även i PVC, aluminium och kombinationen trä/aluminium. I ett 15 år långt forsknings-
projekt kring fönsters beständighet som utförts hos SP i Borås har man dock kunnat konstatera att  några större skillnader inte förekommer beroende på materialval.

Felaktig montering problem
SP har konstaterat att cirka 17 procent av fönstren får läckage vid karmhörn, genom karm till väggsida, det vill säga i hörnförbindningen i fönstren. Med ett punktläckage från ett karmhörn är risken för skador i byggnads-
konstruktionen stor. Det läcker ofta i plåtbleckshörn mot anslutning fönster/fasad beroende på att dessa är felaktigt utförda. Ett fönsterblecks-
hörn får ej klippas utan skall vikas. Viket bör placeras på gavelns utsida så att en så slät anliggning som möjligt erhålls mot karmen. Information om hur fönsterbleckens hörn skall vikas framgår av HusAMA.

Fönstrets placering i vägg
Var fönstret placeras i djupled i en vägg är alltid en kompromiss, men fönstret bör placeras över väggens isolering. Den yta som fönsterbleckets skruvkant skall anslutas emot bör ligga i liv med väggens vindskydd. Med en placering av fönstret långt in minskas risken för invändig kondens, inomhusluften kan lättare passera förbi fönstret och på det viset värma glaset, vid en placering långt ut kan luften inte ventilera och värma glaset så samma vis. Växter på en fönsterbräda ger ett ytterligare fukttillskott som kan förvärra risken för invändig kondens. I en normalventilerad bostad förväntas ingen kondens.

Kondens
Risken för utvändig kondens påverkas bland annat av om glaset exponeras mot kall himmel samt om vinden kan passera fönstret. Med en placering långt in i fasaden minskar exponeringen mot kall himmel och således risken för utvändig kondens. Samtidigt minskas möjligheten för vinden att passera. Ur  isoleringssynpunkt är det viktigt att inga köldbryggor skapas. Med en placering av fönstret långt ut är risken stor om det inte särskilt beaktas. Även en placering lågt in kan ha en negativ inverkan. Ur beständighetssynpunkt bör fönstret exponeras så lite som möjligt för utvändigt klimat. Isolerglas, tätlister, fogar etcetera blir då mindre utsatta. Risk för läckage in i konstruktion torde minska om fönstret placeras lång ut i konstruktionen.

Underhållsbehov
För en fasad finns det alltid ett underhållsbehov, intervallet för underhållet är beroende av de ingående materialen man valt samt hur man konstruktivt har använt dessa. Fasadens placering påverkar underhållsintervallet, sydsidan av en fasad kan ha betydligt mer omfattande underhållsbehov som norrsidan. Olika fönsterkonstruktioner har olika behov av underhåll. Ett underhåll innebär inte bara ommålning utan omfattar även kontroll av kittning, beslag och tätningslister och eventuell lagning, justering, smörjning eller utbyte av fönsterbleckets infästning, rengöring av såväl fönster som fönsterbleck etc. En årlig besiktning av  fönsterstatus är att rekommendera.

De rekommendationer som finns från fönstertillverkare och förvaltare angående ommålningsintervall innebär att målade fönster bör målas om första gången efter 10 år och därefter vart 7:e år. Även forskningsresultat visar på att detta är rimliga rekommendationer.I många fall behövs inte så täta målningsintervall utan  10-15 år är kanske mer rimligt.

Spar energi med nya fönster
Byter du gamla fönster mot nya kan du räkna med att spara 10 procent energi. Men du skall inte enbart byta fönster om du vill spara pengar. I samband med fönsterbytet rekommenderas att man samtidigt passar på att tilläggsisolera, fram för allt taket där ju värmen läcker ut. Efter det är det dags att balansera husets ventilation. Räkna med att du på så vis kan spara drygt 20 procent av energinotan.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Innemiljö/Utemiljö

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *