Content page
Moderna elektriska installationer för alla typer av fastigheter | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Moderna elektriska installationer för alla typer av fastigheter


I dagens moderna samhälle överöses vi av en allt snabbare teknikutveckling och kanske tydligast ser vi detta på mobiltelefoner, dataspel och bilar. Denna utveckling påverkar indirekt också våra fastigheter och frågan är hur vi gör för att installera moderna och också framtidssäkra elektriska installationer.

När vi står inför valet att bestämma oss för färg, form och design så har vi oftast lätt att hitta det som känns bäst. När vi däremot kommer in på de tekniska detaljerna har utbudet ökat explosionsartat de senaste åren och detta ger direkt en effekt i att vi har svårt att sätta fingret på vad som egentligen är bäst för mig och min fastighet.

Oftast måste man sätta sig in i de tekniska detaljerna och någonstans på vägen välja sida. Om man för enkelhetens skull jämför med bilsidan så skulle man kunna se det så här; Volkswagen känns bra prismässigt, Volvon är svensk och säker, Audin är vintertrygg med sin 4-hjulsdrift, BMW är favoriten för sina motorer och Mercedes för sin komfort. Precis som biltillverkarna så har också tillverkarna av exempelvis telefoner, dataspel och elektriska komponenter sina egna favoritområden för att få oss konsumenter att välja just deras produkter.
Visst vore det bra om man kunde kombinera det bästa från alla tillverkare och köpa en ”VoVoAuBMer” som dessutom kunde lämnas in till service hos vilken bilverkstad som helst. Eftersom verkligheten är långt ifrån detta drömscenario så är frågan vad vi till slut väljer. Fråga en säljare hos Audi så vet vi alla svaret, men är detta också rätt val för just dig?

Utvecklingen går otvivelaktigt raskt framåt och frågan är om vi som verkar inom fastighetsbranschen har precis samma förutsättningar som exempelvis bilindustrin. Frågar man en säljare från företaget X så vet vi även här svaret, men är detta val det mest lämpliga för dig och din fastighet?

Kombinera och anpassa många tillverkares produkter
Livslängden på telefoner, dataspel och bilar är jämfört med fastigheter betydligt kortare och de förstnämnda kanske också till viss mån hanteras enligt slit och släng principen. Trivs jag inte med telefonen så väljer jag en annan om ett par år när den ändå är utsliten. Behandlar vi våra fastigheter på samma sätt så är det bara i själva uppförandefasen som man om möjligt kan tjäna något på detta synsätt.

Om vi nu står inför valet av elektriska installationer i en fastighet hur kan vi då säkerställa att vi väljer rätt system och rätt produkter? Som alla branscher så innehåller även vår många valmöjligheter. Frågan är om det finns någon som verkligen kan leva upp till de verkliga behov och förväntningar som en fastighet faktiskt kräver.

Svaret är enklare för oss än inom de flesta andra branscher. När det gäller just elektriska installationer för alla typer av fastigheter så har vår bransch lyckats med att enas om en standard som öppnar upp fantastiska möjligheter och som dessutom är framtidssäker. Under 20 års tid har tillverkarna av elektriska installationsprodukter haft detta i fokus och idag finns ett system som faktiskt gör att vi kan köpa och installera vår ”VoVoAuBMer”.

Vi kan alltså kombinera många tillverkares produkter, dra nytta av de enskilt bästa funktionerna, välja design efter tycke och smak och dessutom på köpet få ett system som är lätt att förändra och anpassa efter fastighetens olika behov. Exempelvis genom att aktivera och addera funktioner för äldreboende när hyresgästen har dessa önskemål.

Detta mirakel till system heter KNX och är summan av ett samarbete där mer än 200 tillverkare gemensamt jobbat fram en standard som i skrivande stund har c:a 7.000 olika produkter att välja mellan.
Själva tekniken bygger på en plattform för informationsutbyte mellan en fastighets alla tänkbara elektriska apparater. Detta inbegriper med andra ord alla elektriska apparater eller medier som kan styras med någon form av elektrisk produkt.

Systemet är framtaget för att hantera belysning, värme, kyla, ventilation, markiser, övervakning, larm, mätning, signalöverföring med mera. På köpet kan man också koppla ihop många av de existerande multimedia fabrikaten för TV, stereo, dator osv.

Beroende på vad kunden eller fastigheten har för inriktning så kan man styra funktionerna via tryckknappar, via rörelse- och närvarodetektorer, via tidkanaler, beroende på ljusnivå, temperatur, luftkvalitet, väder eller varför inte via en vanlig iPhone. Många väljer att också styra via så kallade scenarier – tryck på en knapp och ljuset dimras ner, filmduken rullas ut och projektorn startar, dvs konferensrummet ställs om för filmvisning med bara ett tryck. Ett annat exempel kan vara ”Godnatt-knappen” hemma vid sängen. Ett tryck på denna och huset/lägenheten ställer in sig i natt-läge. Vad detta natt-läge innebär bestämmer man själv, exempelvis att all belysning släcks, onödiga elektriska förbrukare stängs av (dator, kaffemaskin, stereo, etc) och larmet aktiveras. I samma stund kan det vara bekvämt att i samma knapp få information om att alla fönster och dörrar är låsta/stängda. Scenarierna kan vara många – matlagning, tv-tittning, fredags-mys, fest etc. Möjligheterna är obegränsade tack vare att man kan nyttja fördelarna från alla leverantörer och deras 1.000-tals produkter.

Enkel installation
Installationsmässigt har man också tänkt till eftersom informationsutbytet produkterna emellan kan ske via olika media. Det mest vanliga är att installera en busskabel. Denna kabel ansluts till alla produkter och kan kopplas in fritt vilket gör att systemstrukturen i en överblick kan se ut som en stjärna, ett träd, en linje eller som en kombination av alla. Alltså helt öppet och bara beroende på hur fastigheten ser ut.
Informationen kan också överföras trådlöst vilket innebär att man slipper dra kabel. Dessa trådlösa produkter är oftast tryckknappar och olika typer givare viket gör att placeringen kan bestämmas helt efter behovet för stunden. Internet har öppnat världen på många sätt och så även för KNX tekniken som även den kan nyttja detta media för att överföra information. Man kan med andra ord ha full kontroll på sin anläggning var man än befinner sig i världen om man nu skulle ha detta önskemål.
Installationsmässigt är KNX mycket enklare än en konventionell elektrisk installation. Funktionsmässigt vore det orättvist att ens jämföra.

Den kanske allra största fördelen med KNX systemet är att alla produkter, oavsett tillverkare, programmeras och driftsätts via en enda programvara.
Även här har man alltså enats vilket innebär att när man installerat detta program, ETS (Engineering Tool Software), i datorn så kan man hantera alla tillverkares produkter. Nu är det bara att utifrån egna önskemål och krav bestämma hur man vill att fastighetens funktioner ska vara.

KNX har blivit så bra att det också blivit antaget som standard av flertalet standardiseringsorganisationerna världen över.

• Europeisk Standard (CENELEC EN 50090 och CEN EN 13321-1)
• Internationell Standard (ISO/IEC 14543-3)
• Kinesisk Standard (GB/Z 20965)
• US Standard (ANSI/ASHRAE 135)

Många fastigheter världen över är installerade med KNX.
Några riktigt kända är OS stadium ”The Bird Nest” i Peking, Dehli International Airport, Harrods köpcentra i London etc.
I Sverige finns också många fastigheter med KNX och som exempel kan vi nämna OMX (Stockholms börsen), Högskolan i Jönköping, några IKEA varuhus, nyrenoverade Malmö Centralstation och Citytunneln, Bromma Flygplats etc.

Världen över finns KNX installerat i kontorsfastigheter, villor och lägenheter, skolor och offentliga byggnader, kommersiella fastigheter, hotell, restauranger, laboratorier, industrier, sjukhus och äldreboende, fritidsanläggningar, sportarenor, kyrkor, biografer, museum, gallerier etc. Det finns egentligen ingen typ av fastighet som inte lämpar sig för en KNX installation.

Även om KNX redan fyllt 20år så är det inte alla i branschen som känner till tekniken. Oftast hör man då att detta är helt onödigt, alldeles för dyrt och svårt att hantera. Känner man sig osäker och egentligen inte vet vad det innebär så är detta kanske den enklaste ursäkten. Troligtvis beror denna okunskap bara på att man ännu inte tagit steget att och utbilda sig.
Precis som de som säljer telefoner, dataspel och bilar så måste även vi i fastighetsbranschen utbilda oss om vi vill följa utvecklingen. Utbildning är ett måste och egentligen är vi väldigt lyckligt lottade eftersom en riktigt bra grund är att lära sig en enda programvara – ETS.
Denna utbildning ger också den grundläggande fundamentala plattformen för att lättare förstå hur man överhuvudtaget elektriskt och funktionsmässigt kan integrera alla leverantörers produkter.

Den idag kanske starkaste drivande faktorn för våra fastigheter är energiförbrukning. Oavsett hur täta fönster, dörrar etc. som monteras så måste vi se till att användningen av elektriska förbrukare endast sker när vi så önskar. KNX tekniken finns här för att hjälpa till att anpassa fastigheternas elektriska beteende och på så viss se till att den faktiska elförbrukningen motsvarar behovet.

Med KNX kan man mäta, övervaka och åtgärda
Aktuella undersökningar visar att våra fastigheter i Sverige förbrukar c:a 1,4TWh per år i så kallad tomgångskörning. Detta är den direkta effekten av att belysning, värme, ventilation etc. är aktivt trots att lokalerna inte används. Störst besparing finns där de stora förbrukarna finns men även en vanlig familj kan spara 1.000 lappar på att dra ut laddare, stänga av datorer, tv-apparater och spelkonsoler när de inte används. För att verkligen veta hur det ser ut just i din fastighet måste man mäta. Att mäta är att veta och vet man kan man också åtgärda. Med KNX kan man mäta, övervaka, visuellt visa värden och därmed också åtgärda. Detta är viktigt i alla typer av fastigheter.

Viktigt är också att man tittar på en fastighet som ett pussel. Innan alla bitarna sitter på just sin plats är man inte färdig. Allt elektriskt kan kombineras och måste också så göras för att fastigheten ska kunna vara så effektiv som möjligt under hela dess livstid. Så väl energiförbrukningsmässigt som vid de tillfällen när fastigheten eller delar av densamma någon gång under sin livstid ändrar funktion.

KNX är nyckeln till både dagens och morgondagens elektriska installationer i alla typer av fastigheter. Smarta Nät nämns allt oftare och för att detta ska kunna bli verkligen måste även fastigheterna vara installerade med smarta installationer. Garantin för detta är den etablerade KNX standarden och alla de ingående företag som ständigt utvecklar produkter och tjänster med denna teknik.

Vill man lära sig mer om KNX standarden kan man vända sig till någon av alla de drygt 200 leverantörer som finns. I Sverige hittar man dessa under www.knx.se och här hittar man också direktlänkar till dem som är mest aktiva i Sverige; ABB, EsyLux, Gycom, Hager, Karl H Ström, Schneider Electric, Selga, Siemens, Storel och Walltin Building Control.
Under ”KNX Partners/User Club/Lista” hittar vi en mängd redan erkänt duktiga konsulter, installatörer och integratörer.
Vill man utbilda sig vänder man sig med fördel också till EIO, EUU, Storel eller Tekniska Byrån.

Vill man träffa elbranschen och även känna på tekniken bör man besöka Göteborg och ELFACK andra veckan i maj. Där finns vi alla och våra montrar är fyllda med produkter och lösningar.

Källa: Rikard Nilsson, International Senior Manager KNX, Schneider Electric Ordförande, KNX Sweden

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Fastighetssystem

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *