Content page
Fortsatt billigt kapital gynnar fastighetsmarknaden – internationellt låga räntor skapar kapitalflöden till Sverige | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Fortsatt billigt kapital gynnar fastighetsmarknaden – internationellt låga räntor skapar kapitalflöden till Sverige

Det senaste årets kraftiga uppsving på den svenska fastighetsmarknaden fortsätter, enligt Newsec Property Outlook som publicerats för tionde året. Likviditeten på fastighetsmarknaden förväntas vara fortsatt hög och transaktionsvolymen bedöms uppgå till 25 miljarder kronor under det första kvartalet 2011. Fortsatt låga realräntor i kombination med en hårdare konkurrens mellan investerare har satt press uppåt på fastighetspriserna och trots att efterfrågan är störst för högkvalitativa fastigheter finns det även en likvid marknad för högavkastande fastigheter i mindre attraktiva lägen.

”Konkurrensen är nu hård mellan investerarna och ofta krävs morgondagens direktavkastningskrav för att vinna budgivningarna om de bästa objekten”, säger Marie Bucht, analyschef på Newsec.

Sveriges ekonomi har haft en stark utveckling under det senaste året och vi står ut från den övriga utvecklade världen med vår starka tillväxtpotential och stabila makroekonomiska fundamenta. Trots att utländska investerare har visat intresse för den svenska fastighetsmarknaden har de hittills varit tveksamma till att slutföra transaktioner. Fortsatt expansiv penningpolitik i den övriga utvecklade världen skapar dock stora kapitalflöden till länder med god tillväxtpotential, och det är därför troligt att den svenska transaktionsmarknaden kommer att utvecklas starkt och att utländska investerare kommer att öka sin närvaro under 2011-2012.

”Fortsatt låga räntor i USA och i Euroområdet skapar stora kapitalflöden till länder med god tillväxtpotential, där Sverige är ett gott exempel. Det är troligt att den svenska fastighetsmarknaden kommer att fortsätta utvecklas starkt under både 2011 och 2012, säger Marie Bucht, analyschef på Newsec.

Källa: Newsec

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Pressreleaser

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *