Content page
Wallenstam snart självförsörjande på förnyelsebar el | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Wallenstam snart självförsörjande på förnyelsebar el

Målet är att Wallenstams skall vara självförsörjande på förnyelsebar el redan år 2012. När bostadsmarknaden 2005 skrek efter nya hyresrätter var Wallenstam i full gång med att bygga bostäder. Under denna period skiftade elpriset mycket och man började därför fundera på nya möjligheter att få kontroll över energikostnaden.

Vattenkraft blev inkörsporten till vindkraft. Wallenstam hade en fastighet med fallrättigheter för vattenkraftverk och började undersöka hur man kunde använda denna fallrättighet för att utvinna miljövänlig energi till ett stabilt pris. Det visade sig ganska snart att vattenkraftverket inte gav ifrån sig särskilt mycket energi. Däremot var intresse för förnyelsebar el var väckt. Det tog inte lång tid innan de vände blickarna mot vindkraftverk, som var världens snabbast växande energikälla.

Egna vindkraftverk
Fastighetsförvaltaren har pratat med Bo Strandberg, chef för Wallenstams elsatsning om hur och varför man kommit att bli ett av de ledande fastighetsbolagen på just vindkraft. Redan 2003 hade man engagerat sig och börjat driva egen elhandel för att försörja sina egna fastigheter i första hand. 2005 började man leta vindkraft och redan 2006 hade man sitt första egna vindkraftverk igång. Sedan dess har det gått fort. Idag har man 23 vindkraftverk och tre vattenkraftverk igång. Ytterligare 20 under byggnation varav 7 kommer att driftsättas under året. Idag har de vind och vattenkraftkraftsprojekt i drift, under byggnation och under projektering motsvarande cirka 73 MW. Målsättningen, att vara självförsörjande kräver att man når målet 100 MW vilket man alltså räknar med att uppnå under 2012.

Satsning på energieffektivisering
Wallenstams satsar inte enbart på egen förnyelsebar el. I deras koncept för långsiktig hållbarhet ingår också att de utvecklar sina fastigheter för att vara så energieffektiva som möjligt. Vid nyproduktion utgår man alltid från att husen redan i grundutförande skall klara sig på ett årligt energibehov av 74 kwH/kvm, strax under så kallade lågenergihus. Green Building exempel har målet 82,5 kwh/kvm. Som mål har man att man skall minska energiförbrukningen med 15 procent i hela sitt fastighetsbestånd. Det gör man genom att byta ut oljepannor mot värmepumpar, installera solfångare där så är möjligt, bygga om ventilation och återanvända värmen från avloppen. Självklart ser man också över isolering och fönster.
Nästa steg, tror Bo Strandberg, som är ansvarig chef för Wallenstams elbolag, är att man kommer installera ackumulatortankar i fastigheterna, så att man kan ta tillvara och spara energin vid tider på dygnet när elen är som billigast.

Energismart teknik med individuell mätning
När Wallenstams tillför det de kallar energismart teknik till sitt grundutförande minskar det årliga energibehovet till cirka 55-60 kwh/kvm. Det innebär en halvering av energibehovet per kvadratmeter jämför med Boverkets byggregler för nyproduktion. Bland annat innebär det att man inför individuell mätning av värme, el och vatten. Vid individuell mätning kan man bland annat konstatera att den hyresgäst om slösar med värmen kostar tre gånger så mycket som den som spar, förbrukar tio gånger så mycket el som den snåle, och förbrukar hundra gånger mer det vatten än den sparsamme. Rent generellt har det visat sig att den individuella mätningen reducerar lägenheternas energiförbrukning med 20 – 25 procent.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Miljö och energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *