Content page
Relining av dricksvattenrör! | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Relining av dricksvattenrör!


Relining innebär att ett nytt rör skapas i ett existerande rör. Metoden har varit etablerad i Sverige under många år gällande större rördimensioner och många avloppsstammar har redan relinats. En alternativ metod som bland annat är avsedd för dricksvattenledningar använder en blästringsteknik utan kemikalier för rengöring av rören och en beläggning med en enkomponentplast och en patenterad metod. Den automa-tiserade processen kontrolleras och dokumenteras under hela arbetet med hjälp av en 3,9 mm fiberoptik.

HWQ Relining Systems AB har fått Europapatent på sin metod. Man använder en enkomponentsplast som är avsedd för relining av dricksvattenrör och som framställs under kontrollerade former i en svensk ISO-certifierad fabrik. HWQ använder sig av egenbyggda maskiner och har också utvecklat egna styrprogram för den kontrollerade beläggnings- och härdningsprocessen för att alltid uppnå goda resultat oavsett mänsklig inverkan.

Kontroll och Inspektion
– Genom ny teknik kan vi genomföra inspektioner och kontroller av vatten- och värmerörsystem ned till 4 mm med hjälp av en 3,9 mm fiberoptikkamera som är motoriserad i toppen för att kunna svänga inne i rör samt filma alla vinklar med en högupplöst bild. Detta säkerställer kvaliteten på både utfört arbete samt underlättar projekteringen. Vi utför många inspektioner för att tillsammans med kund bedöma passande åtgärder för specifika system. Omkring 50 procent av inspektionerna leder inte till några reliningjobb på grund av att rören är i bra skick så det är en god ide att inspektera sina rör för att sova gott om natten, berättar Stefan Håkansson, VD på HWQ Relining Systems AB.

Stamkartläggning
Leder inspektionen till vidare utredning kartläggs stammen med hjälp av ritningar och platsbesök. När antal stammar, avstick och rörens kondition fastställts görs en handlingsplan och en tidsplan som är grunden till en offert.

Rengörning
De existerande stammarna rengörs genom att koppla HWQ Relining Systems AB:s blästringsmaskin till stammen och med en blandning av tryckluft och rengöringskomponenter fria från kemikalier rengörs rören tills de är metallrena. Rengörningen anpassas efter stammens material och skick och stammen kontrolleras regelbundet med fiberoptik under hela rengörningen.
Ingen rivning behövs för att rengöra stammen och ingen nersmutsning sker då systemet är slutet. Rengörningen sker med fjärrkontroll för att hela tiden vara under kontroll och förbättra effektiviteten.

Beläggning
Nu börjar den automatiska uppbyggnaden av det nya röret som gör vatten/värmesystemet skarvlöst och tätt. Vid små läckor/hål så tätas dessa under uppbyggnaden.
Det nya röret är tunt och fungerar som en ytbehandling av det ursprungliga röret och står emot vattnets nerbrytande effekt. Beläggningen förhindrar framtida läckage samt ger en förhöjd vattenkvalitet då inga avfällningar sker.

Snabb och tyst process
En stam är vid bra förhållanden klar och åter vattensatt på 8 timmar. Processen är tyst och knappt märkbar. Målet med arbetet är att de boende alltid har tillgång till vatten och kan ha ett fungerande vardagsliv.
– HWQ Relining Systems kan utföra kontroller med jämna mellanrum även efter att entreprenaden är slutförd för att säkerställa att kvaliteten på arbetet är fullgod. Kunden får del av all dokumentation och är välkommen att vara med under kontrollerna. Vi har också tillgång till tvåkomponentsplast som är utvecklad för värmesystem och kan välja metod efter behov, påpekar Stefan Håkansson.

Stororder till HWQ.
HWQ har fått i uppdrag att relina Marmorlunden Bostadsrättsförenings vattenstammar under 2010. Det gäller 205 lägenheter samt ett flertal lokaler/butiker och är beläget på Söder i Stockholm.
– HWQ arbetar under och tillsammans med IBID Rörteknik AB som håller i totalentreprenaden. IBID är specialiserade på avlopp och regnvattenrör och tillsammans kompletterar vi varandra och har ett mycket bra samarbete på Marmorlunden, säger Gustav Wijkander, produktionschef på HWQ.
HWQ Relining Systems AB startades 2007 av Stefan Håkansson , Gustav Wijkander och Fredrik Quistgaard och har som affärsidé att renovera dricksvattenledningar utan rivning men med samma kvalitet som vid installation av nya rör.
HWQ Relining Systems AB har en egenutvecklad metod som ligger bakom patent samt äger rättigheter till både material och maskiner. ALMI Innovation och externa finansiärer har bidragit till metodutvecklingen.
HWQ har även vunnit finansiering av Tillväxtverket i deras projekt “Produktutveckling i småföretag”. Stödet gäller ett projekt med en kostnad på 200 000 kronor.
HWQ är nu medlem i Branschföreningen för relining i fastighet BRIF.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Innemiljö/Utemiljö

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *